Συναισθηματική νοημοσύνη, σχέση με τη μητέρα και καταθλιπτική συμπτωματολογία κατά την προεφηβεία: διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Συναισθηματική νοημοσύνη, σχέση με τη μητέρα και καταθλιπτική συμπτωματολογία κατά την προεφηβεία: διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης

Φυτουράκη, Νεκταρία

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη σχέση μεταξύ των αντιλήψεων των προέφηβων για την τυπολογία της μητέρας τους, της συναισθηματικής νοημοσύνης τους και της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας που παρουσιάζουν. Στην έρευνα συμμετείχαν 400 προέφηβοι (168 αγόρια και 232 κορίτσια), με μέση ηλικία 11,84 έτη (τ.α.:0,81), των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού και της πρώτης του γυμνασίου από δέκα δημοτικά σχολεία και έξι γυμνάσια της Αθήνας. Οι προέφηβοι συμπλήρωσαν: α) το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΣΝ) των παιδιών ως συστατικό της προσωπικότητάς τους (Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Child Form - TEIQue-CF), β) το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των αντιλήψεων παιδιών και εφήβων για την τυπολογία της μητέρας (Parenting Styles & Dimensions Questionnaire - PSDQ) και γ) το Ερωτηματολόγιο Παιδικής Κατάθλιψης (Children Depression Inventory - CDI). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τρεις τύποι μητέρας με βάση τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών (υποστηρικτική, αυταρχική και επιτρεπτική μητέρα), που αναδείχθηκαν μέσα από τις απαντήσεις των παιδιών, επιδρούν ο καθένας ξεχωριστά στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η υποστηρικτική μητέρα, έτσι όπως την αντιλαμβάνονται τα παιδιά, ασκεί τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού (υψηλότερη ΣΝ, απουσία καταθλιπτικής συμπτωματολογίας) σε σύγκριση με την αυταρχική ή την επιτρεπτική μητέρα. Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η υψηλή ΣΝ και η περιορισμένη αυταρχική διαπαιδαγώγηση που εφαρμόζεται από τη μητέρα εξηγούν το 48% της συνολικής διακύμανσης της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας στα παιδιά. Τέλος, σημαντικές διαφορές στις αντιλήψεις για την τυπολογία της μητέρας και τη ΣΝ βρέθηκαν ανάμεσα στις τρεις ομάδες παιδιών με βάση την καταθλιπτική συμπτωματολογία (απουσία καταθλιπτικών συμπτωμάτων, ήπια καταθλιπτικά συμπτώματα, σοβαρά καταθλιπτικά συμπτώματα). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι χρήσιμα για την κατανόηση του ρόλου των αντιλήψεων των παιδιών για τη σχέση τους με τη μητέρα στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής προτείνονται ιδέες για την περαιτέρω εξέταση της επίδρασης των γονέων στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών καθώς οι υπάρχουσες ελληνικές έρευνες είναι λιγοστές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Προέφηβοι
Οικογενειακές σχέσεις
Τυπολογία μητέρας
Παιδιά - Οικογενειακές σχέσεις
Κατάθλιψη στην εφηβεία
Παιδική ψυχολογία
Οικογένεια - Ψυχολογικές απόψεις
Γυναίκες - Οικογενειακές σχέσεις
Γονείς και παιδιά
Συναισθηματική νοημοσύνη
Καταθλιπτική συμπτωματολογία
Παιδιά - Ψυχολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-05-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)