Το πράσινο μάρκετινγκ ως μέσο για βιώσιμη κατανάλωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το πράσινο μάρκετινγκ ως μέσο για βιώσιμη κατανάλωση

Λεοντή, Αικατερίνη

Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες με τους οποίους το πράσινο μάρκετινγκ συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από τη βιώσιμη κατανάλωση των ατόμων. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να διερευνηθούν και να αναλυθούν τα μέσα με τα οποία το μάρκετινγκ επηρεάζει τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις των καταναλωτών. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα μέσω του διαδικτύου σε 240 καταναλωτές. Η χρονική περίοδος κατά την οποία διεξήχθη η έρευνα ήταν από 4 Μαΐου έως 20 Μαΐου 2015 και οι συμμετέχοντες ήταν άτομα αποκλειστικά ηλικίας 18 έως 35 ετών. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται με δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως ηλικία, φύλο και εισόδημα, όπως επίσης και ερωτήσεις σχετικές με τις πεποιθήσεις των ατόμων για τα «πράσινα» προϊόντα και το πράσινο μάρκετινγκ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι καταναλωτές επηρεάζονται περισσότερο από την τιμή του «πράσινου» προϊόντος, ενώ δεν φαίνονται έτοιμοι να συμβιβαστούν σε όρους ποιότητας. Η ανάλυση των παλινδρομήσεων δείχνει ότι η κατανόηση και εμπιστοσύνη μιας ετικέτας μπορεί να επηρεάσει με θετικό τρόπο τους καταναλωτές, ενώ η αξιοπιστία και η προβολή οικολογικών διαφημίσεων δύναται να μετατρέψει τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε περισσότερο φιλική για το περιβάλλον.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Οικολογία
Πράσινο μάρκετινγκ
βιώσιμη ανάπτυξη
Οικολογικό μάρκετινγκ
βιώσιμη κατανάλωση
Αειφορική ανάπτυξη
Καταναλωτική συμπεριφορά
αγοραστικές αποφάσεις
περιβάλλον

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.