Εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων προγραμμάτων στο δημοτικό σχολείο: στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων προγραμμάτων στο δημοτικό σχολείο: στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Γαζάνη, Μαρία

Η παρούσα διπλωματική μελέτη έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή και αξιολόγηση των καινοτόμων προγραμμάτων στο δημοτικό σχολείο. Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2014-2015 με τη συμμετοχή 300 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται σε σχολεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, συμπληρώνοντας ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των δεδομένων και στατιστική ανάλυση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων έχοντας παρακολουθήσει αντίστοιχη επιμόρφωση, ενώ για την προσέγγιση των θεμάτων εφαρμόζουν σύγχρονες διδακτικές μεθόδους. Η πληθώρα της διδακτικής ύλης αποτελεί κύριο ανασταλτικό παράγοντα για την υλοποίηση των προγραμμάτων, ενώ αντίθετα η διοργάνωση σεμιναρίων για ανταλλαγή πληροφοριών διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς. Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν αναγκαία τα καινοτόμα προγράμματα για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

επιμόρφωση
μέθοδοι διδασκαλίας
Εκπαίδευση - Μεθοδολογία
Διδασκαλία - Μεθοδολογία
εκπαιδευτικοί
δημοτικό σχολείο
καινοτόμα προγράμματα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-05-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)