Συσχέτιση κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων με τη διατήρηση της απώλειας βάρους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Συσχέτιση κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων με τη διατήρηση της απώλειας βάρους

Αυγεράκη, Ευαγγελία Δ.

Εισαγωγή: Η τρέχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων καταδεικνύει την επίδρασή τους σε πολλές χρόνιες ασθένειες. Αναφορικά με την εμφάνιση της παχυσαρκίας, τα δεδομένα είναι συγκεχυμένα. Στην απώλεια βάρους αλλά και στη μακροχρόνια διατήρηση αυτής τα ευρήματα δείχνουν τόσο μια θετική όσο και καμία επίδραση της κατανάλωσης γαλακτοκομικών. Οι περισσότερες μελέτες αναφορικά με τη διατήρηση της απώλειας βάρους δεν έχουν συμπεριλάβει στο δείγμα τους. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης ήταν η διερεύνηση της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων σε σχέση με την κατάσταση διατήρησης απώλειας βάρους. Μεθοδολογία: Στη μελέτη MedWeight συμμετείχαν 450 εθελοντές ηλικίας 18-65 ετών, οι οποίοι ταξινομήθηκαν είτε στην ομάδα των διατηρούντων είτε στην ομάδα των επανακτήσαντων. Οι εθελοντές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια μέσω του ιστότοπου της μελέτης. Επιπλέον, στους εθελοντές πραγματοποιήθηκαν 2 διατροφικές ανακλήσεις 24ώρου και τέλος με βάση τις ανακλήσεις αυτές υπολογίστηκαν οι μερίδες γαλακτοκομικών προϊόντων που κατανάλωναν ημερησίως και ταξινομήθηκαν σε επιμέρους κατηγορίες. Αποτελέσματα: Τα 317 άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν διατηρούντες, ενώ τα 133 ήταν επανακτήσαντες. Η συνολική κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων φάνηκε ότι τείνει να είναι μεγαλύτερη στις διατηρούσες από τις επανακτήσασες, ενώ στους άνδρες η κατανάλωση γάλακτος χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπίδια ήταν μεγαλύτερη στους διατηρούντες από τους επανακτήσαντες (Δ: 0,38 ±0,57 μερίδες ημερησίως, Ε: 0,10 ±0,24 μερίδες ημερησίως p=0,003). Συζήτηση: Στους άνδρες σημαντική είναι η κατανάλωση γάλακτος χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπίδια. Αντίστοιχα, στις γυναίκες, παρατηρήθηκε μια τάση των διατηρουσών να καταναλώνουν περισσότερες μερίδες γαλακτοκομικών συνολικά ημερησίως από τις επανακτήσασες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

γάλα
διατήρηση απώλειας βάρους
διατροφή
χρόνιες ασθένειες
Γαλακτοκομικά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.