Ανίχνευση διατροφικού κινδύνου σε χειρουργικές κλινικές παιδιατρικών νοσοκομείων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ανίχνευση διατροφικού κινδύνου σε χειρουργικές κλινικές παιδιατρικών νοσοκομείων

Τόιλου, Μαρία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η σχετιζόμενη με τη νόσο δυσθρεψία αποτελεί σύνηθες φαινόμενο σε παιδιατρικούς ασθενείς και καθιστά σημαντικό πρόβλημα που επηρεάζει τη σωματική κατάσταση των νοσηλευόμενων παιδιών σε χειρουργικές κλινικές, την κλινική έκβαση, καθώς και το σύστημα υγείας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά εργαλεία ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου, η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί μέρος της καθημερινής πρακτικής και κατά συνέπεια η δυσθρεψία παραμένει τροχοπέδη στην ομαλή αποκατάσταση της υγείας των παιδιών.ΣΚΟΠΟΣ: Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η εκτίμηση του επιπολασμού του αυξημένου διατροφικού κινδύνου σε τυχαίο δείγμα παιδιών, που νοσηλεύθηκαν στις χειρουργικές κλινικές των Νοσοκομείων Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», μέσω της εφαρμογής των εργαλείων ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου PYMS και STAMP. Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη μελέτη στοχεύει στην εκτίμηση της θετικής και αρνητικής προγνωστικής αξίας των εργαλείων ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου PYMS και STAMP συγκριτικά με την κλινική εκτίμηση των Διαιτολόγων του νοσοκομείου. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στα Νοσοκομεία Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» σε συνεργασία με Διαιτολόγους του Τμήματος Διατροφής των νοσοκομείων κατά το χρονικό διάστημα 4 Νοεμβρίου 2014– 30 Μαΐου 2015. Το δείγμα που συγκεντρώθηκε ήταν τυχαίο και αποτελούνταν από παιδιά 1 έως 16 ετών, ανεξαρτήτου φύλου ή εθνικότητας από τις χειρουργικές κλινικές των δυο νοσοκομείων. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της μελέτης, δυο ερευνήτριες-φοιτήτριες κατέγραφαν όλες τις εισαγωγές στις εν λόγω κλινικές και εφάρμοζαν τη διαδικασία ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου μέσω του εργαλείου ανίχνευσης PYMS είτε την ημέρα της εισαγωγής των παιδιών στο νοσοκομείο ή την επομένη της εισαγωγής τους. Επιπρόσθετα, κατέγραφαν το βάρος, το ύψος, την ηλικία και την αιτία εισαγωγής στο νοσοκομείο. Τα παιδιά κατηγοριοποιήθηκαν σε κατηγορίες ΔΜΣ με βάση τις ελληνικές καμπύλες ανάπτυξης Επιπλέον, το PYMS εκτιμήθηκε και με βάση τα πρότυπα του WHO(World Health Organisation-Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)(-2 Τ.Α. z σκορ ΔΜΣ, PYMS- WHO). Μετά τη συμπλήρωση του PYMS, οι ερευνήτριες παρακολουθούσαν και κατέγραφαν την ημέρα εξόδου του ασθενούς από το νοσοκομείο, το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο, το είδος της θεραπευτικής διατροφής κατά τη νοσηλεία του ασθενούς,την παροχή υποστήριξης θρέψης και τον αριθμό των χορηγούμενων φαρμάκων.Με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τους ασθενείς συμπληρώθηκε αναδρομικά και το εργαλείο STAMP. Τέλος, σε ένα υποσύνολο του δείγματος της μελέτης, οι διαιτολόγοι του νοσοκομείου πραγματοποίησαν διατροφική αξιολόγηση και εκτίμησαν το βαθμό του διατροφικού κινδύνου, στον οποίο βρίσκονταν οι ασθενείς, με σκοπό να εκτιμηθεί η θετική και αρνητική προγνωστική αξία των εργαλείων PYMS και STAMP έναντι της κλινικής εκτίμησης των διαιτολόγων.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα 567 παιδιά του δείγματος το 58% ήταν αγόρια (329), ενώ η μέση ηλικία του δείγματος ήταν τα 8(3.75±11.5) έτη. Με βάση την εφαρμογή του εργαλείου PYMS και σύμφωνα με τις ελληνικές καμπύλες το 71.1% των παιδιών κατατάχτηκε σε χαμηλό διατροφικό κίνδυνο και το 16.2% σε υψηλό κίνδυνο. Αντίστοιχα, με την εφαρμογή του ίδιου εργαλείου σύμφωνα με τις καμπύλες του WHO το 73.9% κατατάχτηκε σε χαμηλό διατροφικό κίνδυνο και το 12.2% σε υψηλό. Με βάση την εφαρμογή του εργαλείου STAMP και σύμφωνα με τις ελληνικές καμπύλες το 46.7% των παιδιών κατατάχτηκε σε χαμηλό διατροφικό κίνδυνο, και το 10.2% σε υψηλό κίνδυνο. Αντίστοιχα, με την εφαρμογή του ίδιου εργαλείου σύμφωνα με τις καμπύλες του WHO το 44.4% κατατάχτηκε σε χαμηλό διατροφικό κίνδυνο και το 12% σε υψηλό. Η ΘΠΑ του PYMS-ΕΚΑ ήταν 52%, του PYMS-ΠΟΥ ήταν 58.7%, του STAMP-ΕΚΑ ήταν 48.6% και του STAMP-WHO 55%.ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, η οποία εφαρμόσθηκε σε σύνολο 567 νοσηλευόμενων παιδιών, βρέθηκε ότι ο επιπολασμός του υψηλού διατροφικού κινδύνου στα παιδιά αυτά, σύμφωνα και με τα δυο εργαλεία που εφαρμόστηκαν, εκτιμήθηκε από 10 -16 %. Όσον αφορά στα εργαλεία ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας, τα εργαλεία PYMS και STAMP, κυρίως όταν χρησιμοποιούνται με βάση τις καμπύλες ανάπτυξης του ΠΟΥ αποτελούν δύο εύχρηστα και απλά εργαλεία ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου, τα οποία εμφανίζουν καλή ΘΠΑ και μέτρια συμφωνία με τη κλινική εκτίμηση των Διαιτολόγων. Επομένως θα μπορούσαν, αφού διερευνυθούν ακόμα περισσότερο να εισαχθούν στην καθημερινή πρακτική, με σκοπό να ανιχνεύουν τα παιδιά που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο και να οδηγούν αποκλειστικά αυτά σε περαιτέρω διαιτολογική αξιολόγηση και παρέμβαση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ανίχνευση διατροφικού κινδύνου
Νοσοκομειακή δυσθρεψία
Παιδιά
Παιδιατρικά εργαλεία ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)