Αξιολόγηση του τρόπου ζωής γυναικών και ανδρών που επιτυχώς διατήρησαν σημαντικό μέρος της απώλειας βάρους

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αξιολόγηση του τρόπου ζωής γυναικών και ανδρών που επιτυχώς διατήρησαν σημαντικό μέρος της απώλειας βάρους

Ζαννίδη, Δήμητρα Ο.

Εισαγωγή: Τα δεδομένα αναφορικά με την επίδραση της παρουσίας συνδαιτημόνων καθώς και της παρακολούθησης τηλεόρασης κατά τη διάρκεια των γευμάτων στη διατήρηση απώλειας βάρους είναι περιορισμένα. Τα γεύματα με παρέα εκτός σπιτιού σχετίζονται αρνητικά με την επιτυχή διατήρηση της απώλειας βάρους, ενώ δεν υπάρχουν δεδομένα αναφορικά με την επίδραση της τηλεόρασης στα γεύματα στη διατήρηση της απώλειας βάρους Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των γευμάτων με παρέα και με τηλεόραση, σε ένα δείγμα διατηρούντων και επανακτησάντων της απώλειας βάρους.Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν ενήλικες εθελοντές, μέσης ηλικίας 28- 33 ετών, οι οποίοι ταξινομήθηκαν είτε στην ομάδα των διατηρούντων είτε σε αυτήν των επανακτησάντων. Οι εθελοντές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια μέσω του ιστότοπου της μελέτης. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 2 τηλεφωνικές ανακλήσεις 24ώρου της διαιτητικής πρόσληψης, στις οποίες εξετάστηκε η παρουσία συνδαιτημόνων και η παρακολούθηση τηλεόρασης στο πρωινό και στο μεγαλύτερο θερμιδικά γεύμα της ημέρας. Ακόμη, ο αριθμός των γευμάτων με παρέα ή τηλεόραση, εκτιμήθηκε ως αναλογία του συνολικού αριθμού γευμάτων κάθε εθελοντή.Αποτελέσματα: Από το δείγμα των 450 εθελοντών της μελέτης MedWeight, οι 317 ήταν διατηρούντες και το 60% ήταν γυναίκες. Το 54,5% των συνολικών γευμάτων των διατηρούντων και το 59,5% των γευμάτων των επανακτησάντων πραγματοποιούνταν απουσία συνδαιτημόνων (P=0,05). Περίπου 20% των συνολικών γευμάτων του δείγματος φάνηκε να πραγματοποιείται με ανοιχτή τηλεόραση, χωρίς να εντοπίζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ διατηρούντων και επανακτησάντων. Συζήτηση: Οι διατηρούντες πραγματοποιούν περισσότερα γεύματα μόνοι τους συγκριτικά με τους επανακτήσαντες. Η παρακολούθηση τηλεόρασης κατά τη διάρκεια των γευμάτων δεν φάνηκε να επηρεάζει την προσπάθεια επιτυχούς διατήρησης της απώλειας βάρους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

γεύματα με παρέα
γεύματα με τηλεόραση
διατηρούντες
επανακτήσαντες
Διατήρηση απώλειας βάρους

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)