Διαταραχές στη διατροφική συμπεριφορά φοιτητών και η σχέση τους με χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διαταραχές στη διατροφική συμπεριφορά φοιτητών και η σχέση τους με χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους

Παπαϊωάννου, Σεβαστή

Η διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά συνίσταται σε κάποιες συμπεριφορές σχετικές με τη διατροφή οι οποίες μπορεί να είναι καθαρτικές, περιοριστικές ή αποφευκτικές. Επιπλέον η διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά αποτελεί δυνητικό προπομπό ανάπτυξης διαταραχών λήψης τροφής. Η διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά όπως και η διαταραχές λήψης τροφής φαίνεται να συσχετίζονται θετικά με τον τόπο ελέγχου και αρνητικά με τη διεκδικητικότητα. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας και σκοπός της είναι η διερεύνηση της ύπαρξης διαταραγμένων διατροφικών συμπεριφορών ανάμεσα στους φοιτητές με ηλικίες από 18 έως και 38. Η εργασία ερευνά τη συσχέτιση ανάμεσα στη διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά των φοιτητών και τα τρία χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τη διεκδικητικότητα, τον τόπο ελέγχου και την ενσυναίσθηση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε 78 φοιτητές των πανεπιστήμιων του Χαροκοπείου και του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμηθεί ηλεκτρονικά, για τη διερεύνηση το εύρος διακύμανσης των τριών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, τη διεκδικητικότητα, τον προσωπικό και διαπροσωπικό τόπο ελέγχου, τη φαντασία, την ενσυναίσθηση, το προσωπικό άγχος και την ανάληψη προοπτικής. Επίσης υπήρξε συσχέτιση όλων αυτών μεταξύ τους και με τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση στατιστικά σημαντική μεταξύ διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς και διεκδικητικότητας, ανάμεσα στη βουλιμία και την ενσυναίσθηση όπως και τη διεκδικητικότητα. Αρνητική συσχέτιση στατιστικά σημαντική βρέθηκε μεταξύ του ύψους του δείγματος και της διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά
ενσυναίσθηση
τόπος ελέγχου.
διεκδικητικότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.