Βιοδραστικά εκχυλίσματα τροφίμων και καρκίνος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Βιοδραστικά εκχυλίσματα τροφίμων και καρκίνος

Γκιώνη, Θέκλα

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός των πρωτεϊνών p62 και NBR1 σε καρκινικά κύτταρα PC-3, ύστερα από χορήγηση αδριαμυκίνης, ολευρωπεΐνης και συγχορήγησης αυτών και η συσχέτιση της δράσης τους με τον μηχανισμό της αυτοφαγίας.Μεθοδολογία: Καλλιεργήθηκαν κύτταρα της καρκινικής σειράς PC-3 προερχόμενα από προστατικό αδενοκαρκίνωμα. Τα κύτταρα PC-3 επωάστηκαν με ολευρωπεΐνη 200μg/mL, με αδριαμυκίνη 50nM, και με συγχορήγηση αδριαμυκίνης και ολευρωπεΐνης και προσδιορίστηκε η έκφραση των πρωτεϊνών NBR1 και p62.Αποτελέσματα: Η μονο-χορήγηση αδριαμυκίνης και ολευρωπεΐνης αναστέλλει την έκφραση των πρωτεΐνών NBR1 και p62 στα προστατικά καρκινικά κύτταρα PC-3, σε αντίθεση με τη συγχορήγηση αδριαμυκίνης και ολευρωπεΐνης η οποία οδηγεί σε επαγωγή της έκφρασης των πρωτεϊνών.Συμπεράσματα: Η αδριαμυκίνη αποτελεί έναν ισχυρό χημειοθεραπευτικό παράγοντα, η χρήση της οποίας όμως περιορίζεται λόγω των κυτταροτοξικών παρενεργειών της. Η ταυτόχρονη χορήγηση ενός φυσικού συστατικού ενδεχομένως να ελαττώνει τον κίνδυνο παρενεργειών χωρις να ελαττώνει την κυτταροστατική/κυτταροτοξική δράση του φαρμάκου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

αδριαμυκίνη
NBR1
καρκίνος του προστάτη
Ολευρωπεΐνη
p62

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.