Μοντέλο εκτίμησης δεκαετούς κινδύνου καρδιαγγειακού επεισοδίου, σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο: επιδημιολογική μελέτη greecs.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μοντέλο εκτίμησης δεκαετούς κινδύνου καρδιαγγειακού επεισοδίου, σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο: επιδημιολογική μελέτη greecs.

Βασιλείου, Νικόλαος

Έναυσμα: Λίγες μελέτες έχουν εστιάσει στην μακροπρόθεσμη πρόγνωση των ασθενών με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ).Σκοπός: Να κατασκευαστεί ένα στατιστικό μοντέλο ικανό να αξιολογήσει με ακρίβεια τον δεκαετή κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με ΟΣΣ.Μεθοδολογία: Ανάμεσα στον Οκτώβρη, 2003 και Σεπτέμβρη, 2004 εξετάστηκαν όλοι οι ασθενείς που εισήχθησαν στα επείγοντα ιατρεία και τις καρδιολογικές κλινικές 6 μεγάλων ελληνικών νοσοκομείων, για καρδιαγγειακή νόσο. Όσοι διαγνώστηκαν με ΟΣΣ (N=2172) εντάχθηκαν στην μελέτη. Έγινε λεπτομερής καταγραφή των κλινικών τους δεικτών, του ιατρικού τους ιστορικού, των ανθρωπομετρικών τους δεδομένων, της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης, δημογραφικών στοιχείων τους, καθώς και των διατροφικών τους συνηθειών, της σωματικής τους δραστηριότητας και της καπνιστικής τους συμπεριφοράς κατά την ένταξή τους στην μελέτη. 10 χρόνια μετά, οι ασθενείς της μελέτης επανελέγχθηκαν για καρδιαγγειακά συμβάματα, αιτίες θανάτου και επανεισαγωγές, προσκόλληση στις θεραπευτικές οδηγίες και αλλαγές στον τρόπο ζωής, καταγράφηκαν συμπεριφορικά τους στοιχεία και εκτιμήθηκε η ψυχολογική κατάστασή τους. Το φύλο, η ηλικία, ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), τα έτη εκπαίδευσης, ο δείκτης MedDietScore, τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, το κάπνισμα, το θετικό οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, η υπέρταση, η υπερχοληστερολαιμία, και ο σακχαρώδης διαβήτης κατά τον χρόνο ένταξης στην μελέτη ελέγχθηκαν για διαφορές ανάμεσα στους ασθενείς που εμφάνισαν και σε αυτούς που δεν εμφάνισαν καρδιαγγειακή νόσο στην δεκαετία, και οι παράγοντες αυτοί χρησιμοποιήθηκαν μετά ως μεταβλητές σε λογαριθμιστικό υπόδειγμα.Αποτελέσματα: Αναπτύχθηκε λογαριθμιστικό υπόδειγμα χρησιμοποιώντας κλασικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Με βάση τα αποτελέσματά του υποδείγματος ανά ασθενή, κατασκευάστηκαν διαστρωματοποιημένοι πίνακες καρδιαγγειακού κινδύνου ως προς το φύλο και την ηλικία, συνδυαζόμενα με το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, την καπνιστική συμπεριφορά, την προσκόλληση στο μεσογειακό πρότυπο διατροφής, την υπέρταση, την υπερχοληστερολαιμία, και τον σακχαρώδη διαβήτη. Κατασκευάστηκε επίσης πίνακας καρδιαγγειακού κινδύνου βασιζόμενος στις υπολογιζόμενες τιμές του λογαριθμιστικού υποδείγματος.Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της εργασίας αυτής υποδεικνύουν πως καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με ΟΣΣ, εντός 10 ετών μετά την προσβολή τους, μπορούν να προβλεφθούν σε έως και 80% των περιπτώσεων, χρησιμοποιώντας εύκολα διαθέσιμες πληροφορίες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου
δεκαετής καρδιαγγειακός κίνδυνος
καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου
Καρδιαγγειακά νοσήματα
οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.