Γεωμορφολογική χαρτογράφηση Καρδαμύλης-Στούπας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Γεωμορφολογική χαρτογράφηση Καρδαμύλης-Στούπας

Μακοπούλου, Ειρήνη

Η παρούσα πτυχιακή έχει ως στόχο τη παρουσίαση της γεωμορφολογικής χαρτογράφησης της περιοχής Καρδαμύλης – Στούπας του νομού Μεσσηνίας, στη Νοτιοδυτική περιοχή της Πελοποννήσου με σύγχρονες τεχνικές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και συγκεκριμένα το λογισμικό Arc GIS. Πρόκειται για μια περιοχή η οποία παρουσιάζει σύνθετο ανάγλυφο και ποικιλία γεωμορφών, λόγω του έντονου τεκτονισμού της και των φυσικών διεργασιών στις οποίες οφείλεται η διαμόρφωση της μορφολογίας της. Για τη δημιουργία του χάρτη χρησιμοποιήθηκαν τοπογραφικοί καθώς και γεωλογικοί χάρτες, από τους οποίους πρόεκυψαν τα κύρια επίπεδα της τοπογραφίας και γεωλογίας μέσω του λογισμικού Arc GIS. Επιπλέον από το ψηφιακό μοντέλο εδάφους δημιουργήθηκαν οι χάρτες κλίσεων και έκθεσης. Τα γεωλογικά δεδομένα προέρχονται από τους Γεωλογικούς χάρτες κλίμακας 1:50.000 του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε), τα τοπογραφικά από τους Τοπογραφικούς χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίμακας 1:50.000 και το Ψηφιακό μοντέλο εδάφους από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Τέλος, για τη δημιουργία του γεωμορφολογικού χάρτη, σημαντική ήταν η συμβολή των διαθέσιμων αεροφωτογραφιών, ορθοφωτοχαρτών αλλά και οι εργασίες πεδίου. Στη συνέχεια, με τη κατάλληλη επεξεργασία και τον συνδυασμό ήδη υπάρχοντων τοπογραφικών και γεωλογικών χαρτών μέσω του λογισμικού Arc GIS αλλά και των δεδομένων τηλεπισκόπισης δημιουργήθηκε ο τελικός χάρτης της περιοχής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

προσανατολισμός
κλίση
Γεωμορφολογία
ΣΓΠ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.