Η γεωγραφική κατανομή των κινηματογραφικών αιθουσών στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα στην Αθήνα.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η γεωγραφική κατανομή των κινηματογραφικών αιθουσών στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα στην Αθήνα.

Γεωργίκου, Αφροδίτη

Σκοπός της εργασίας είναι η χωρική αποτύπωση των κινηματογραφικών αιθουσών στην Μεταπολεμική Αθήνα μέσω θεματικών χαρτών. Πιο συγκεκριμένα, οι χάρτες αφορούν την περίοδο από το 1950 μέχρι σήμερα. Η δημιουργία τους έχει ως στόχο να καταδείξει πως οι αίθουσες εξαπλώθηκαν στους διάφορους δήμους της Αθήνας και ποιο ήταν το πιο διαδεδομένο είδος κινηματογράφου στην εκάστοτε περίοδο. Προκειμένου να πραγματωθούν οι χάρτες, έγινε χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και του προγράμματος ArcMap. Προηγείται μία ιστορική αναδρομή στην εμφάνιση και εξάπλωση τόσο του εγχώριου όσο και του ξένου κινηματογράφου, καθώς και μία αναφορά στους βασικούς συντελεστές που βοήθησαν στην ανάπτυξή του. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η ανάλυση της περιόδου στην οποία αναφέρετε το αντικείμενο της μελέτης. Τέλος, παρατίθεταιηπεριγραφήτηςδιαδικασίαςυλοποίησηςτωνχαρτών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

θεματικοί χάρτες
Κινηματογραφικές αίθουσες
χρονική εξέλιξη
χωρική διασπορά
διαδικασία χαρτογράφησης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.