Παλαιογεωγραφική μελέτη του δελταϊκού ριπιδίου του Λήλαντα ποταμού, Εύβοια, Κεντρική Ελλάδα.

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Παλαιογεωγραφική μελέτη του δελταϊκού ριπιδίου του Λήλαντα ποταμού, Εύβοια, Κεντρική Ελλάδα.

Τσιρώνης, Γιώργος

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παλαιογεωγραφική μελέτη του δελταϊκού ριπιδίου του Λήλαντα ποταμού στην Εύβοια, Στερεά Ελλάδα. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής πραγματοποιήθηκαν 2 γεωτρήσεις βάθους μέχρι 4,5 m με σκοπό την περιγραφή της στρωματογραφίας των αποθέσεων του ποταμού, μέσω της κοκκομετρικής ανάλυσης.Επιπλέον συλλέχθηκαν στοιχεία για τη γεωλογία της λεκάνης απορροής ενώ κατασκευάστηκε ένας γεωμορφολογικός χάρτης με τις κυριότερες γεωμορφές της δελταϊκής πεδιάδας και του μετώπου του δέλτα. Ο χάρτης αυτός απεικονίζει και τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί στο ριπίδιο τα τελευταία 160 χρόνια περίπου λαμβάνοντας υπόψη έγκυρους παλαιότερους χάρτες των δύο τελευταίων αιώνων που απεικονίζουν την περιοχή των εκβολών του ποταμού. Μελετήθηκαν οι επιμέρους παράγοντες που συμβάλλουν στην εξέλιξη ενός δελταϊκού ριπιδίου, όπως ο τεκτονισμός, οι μεταβολές της στάθμης της θάλασσας αλλά και η ανθρωπογενής δραστηριότητα-παρέμβαση με τεχνητές κατασκευές. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συνεκτιμήθηκαν με σκοπό τη μελέτη της πρόσφατης εξέλιξης του ριπιδίου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Λήλας
ριπίδιο
εξέλιξη
Δελταϊκό
Εύβοια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)