Διαχρονική παρακολούθηση με χρήση συμβολομετρίας SAR του ηφαιστείου Αίτνα με έμφαση στο ρήγμα TRECASTAGNI

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διαχρονική παρακολούθηση με χρήση συμβολομετρίας SAR του ηφαιστείου Αίτνα με έμφαση στο ρήγμα TRECASTAGNI

Μιτουλάκη, Σοφία

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την μελέτη των ηφαιστειο-τεκτονικών διεργασιών της ολισθαίνουσας ανατολική κλιτύ του ηφαιστείου της Αίτνας και πιο συγκεκριμένα τη παρακολούθηση του συστήματος ρηγμάτων Mascalucia-Trecastagni, μία ΒΒΔ-ΝΝΑ τεκτονική δομή που διατρέχει την πυκνοκατοικημένη ανατολική πλαγιά του ηφαιστείου. έχοντας κατά νου ότι η παρακολούθηση της παραμόρφωσης του εδάφους είναι μία από τις βασικές παραμέτρους που πρέπει να εξετάζονται προκειμένου να αξιολογηθεί ο ηφαιστειακός κίνδυνος. Αξιοποιώντας απεικονίσεις του δορυφόρου ENVISAT, για την περίοδο 2003-2010, μία «υβριδική» μέθοδος χρησιμοποιήθηκε, η οποία συνδυάζει στοιχεία της συμβατική συμβολομετρίας InSAR, της τεχνική σταθερών σκεδαστών PSI και της τεχνικής μικρού ανύσματος βάσης SBAS. Ακολουθώντας μία διαδικασία αποκλεισμού συμβολομετρικών ζευγών που πιθανότατα εμπεριείχαν την ατμοσφαιρική φάση, τα αποτελέσματα παρουσιάζουν σαφή τάση μετατόπισης κατά μήκος του ίχνους των ρηγμάτων με μέγιστο ρυθμό τα -0,4 εκατοστά ανά έτος στη διεύθυνση παρατήρησης (Line of Sight).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

SVD
Ραντάρ
ηφαίστειο
Συμβολομετρία
Αίτνα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.