Δημιουργία εμπλουτισμένου γράφου σε συστήματα συστάσεων βασισμένα σε ετικέτες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημιουργία εμπλουτισμένου γράφου σε συστήματα συστάσεων βασισμένα σε ετικέτες

Σαμαρτζόπουλος, Νικόλαος

Στις μέρες μας, τα συστήματα συστάσεων έχουν αποδειχθεί ως ένα πολύτιμο εργαλείο για να διαχειρίζονται οι χρήστες την υπερφόρτωση των πληροφοριών. Η έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα, η οποία κρατάει πάνω από δυο δεκαετίες, έχει βοηθήσει σημαντικά στην εύρεση νέων αλγορίθμων και τεχνικών, βελτιώνοντας συνεχώς την διαδικασία παραγωγής συστάσεων. Από την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί προκύπτει ότι δεν υπάρχει μια μοναδική λύση που να καλύπτει όλους τους τομείς-περιπτώσεις. Διαφορετικές τεχνικές πρέπει συνεχώς να παραμετροποιούνται και να βελτιώνονται.Ένας τομέας που κερδίζει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον είναι τα κοινωνικά δίκτυα βασισμένα σε ετικέτες, καθώς οι εφαρμογές τους είναι αρκετά χρήσιμες για τα συστήματα συστάσεων. Οι ετικέτες μπορεί να παρέχουν αποσπασματικές πληροφορίες όχι μόνο για το περιεχόμενο των χρηστών, αλλά επίσης και για τις προτιμήσεις των χρηστών και ως εκ τούτου να συνεισφέρουν στην βελτίωση των συστάσεων.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής διατριβής είναι η παρουσίαση μιας προτεινόμενης προσέγγισης για την δημιουργία ενός εμπλουτισμένου γράφου, ο οποίος εμπεριέχει πληροφορίες από τον γράφο αξιολόγησης των χρηστών, από τον κοινωνικό γράφο και από τον γράφο προσθήκης ετικετών. Εν συνεχεία γίνεται η αξιολόγηση με τεχνικές συνεργατικού φιλτραρίσματος και παραγοντοποίησης πινάκων στον εμπλουτισμένο γράφο, σε έναν μικρότερο που παρουσιάζει συστάσεις για χρήστες, αντικείμενα και ετικέτες και στο κλασικό γράφο σύστασης αντικειμένων

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Συνεργατικό Φιλτράρισμα
Παραγαντοποίηση Πινάκων
Δημιουργία εμπλουτισμένου γράφου
Συστήματα Συστάσεων
Lenskit

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.