Αποτίμηση επίδοσης δικτύων επικοινωνιών 4G

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αποτίμηση επίδοσης δικτύων επικοινωνιών 4G

Κοψιαύτης, Βασίλειος

Η παγκοσμιοποίηση αλλά και η αύξηση των χρηστών που ασχολούνται με τα δίκτυα είναι δυο εξίσου σημαντικοί λόγοι ενασχόλησης κάποιου με τα δίκτυα.Σκοπός της πτυχιακής είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών δικτύων όπως το 2G, 3G B3G και 4G αλλά και η σύγκριση αυτών και η εξαγωγή συμπερασμάτων.Η αρχή στο ψηφιακό σήμα έγινε με το 2G περίπου 1990 με την υποστήριξη διάφορων υπηρεσιών όπως τo SMS,MMS, Roaming κ.τ.λ.Στην συνέχεια έχουμε το 3G το οποίο χαρακτηρίζεται από την τεχνολογία CDMAη οποία προσφέρει στους χρήστες πολύ μεγαλύτερο φάσμα συχνοτήτων σε σχέση με το 2G και τους εξυπηρετεί περισσότερες ανάγκες.Λίγο πριν εμφανιστεί το 4G, γνωρίζουμε το Β3G όπου όλες οι υπάρχουσες τεχνολογίες συνδυάζονται έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους χρήστες.Ο διάδοχος αυτών των τεχνολογιών έρχεται να γίνει και επίσημα το 2009 το 4G. Με την εφαρμογή του OFDM νέες ταχύτητες αλλά και υπηρεσίες έρχονται στον χώρο των δικτύων και οι οποίες και οι οποίες καλύπτουν και με το παραπάνω τις ανάγκες των χρηστώνΤέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι γενιές των δικτύων δεν θα σταματήσουν να εξελίσσονται. Συνεπώς καθιστά αναγκαία η συνεχείς ενασχόληση των χρηστών με αυτές για την σωστή εκμάθηση και την ορθή χρήση αυτών

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Συστήματα
δίκτυο
προγραμματισμός
αρχιτεκτονική
υπηρεσίες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.