Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Android web server

Νικηφοράκης, Δημήτριος

Η ευκολία σχεδιασμού εφαρμογών η προοδευτική αύξηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι συσκευές με λειτουργικό android έχουν δώσει στους επαγγελματίες που σχεδιάζουν εφαρμογές για αυτή τη πλατφόρμα με ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών τις οποίες να μπορούν να εκμεταλλευτούν. Λόγω του μεγάλου αριθμού δυνατοτήτων δικτύωσης που προσφέρουν ( wi-fi, bluetooth, υποστήρηξη 3G/4G δικτύων ) μια από τις πιο διαδεδομένες τέτοιες δυνατότητες είναι αυτή του web server. Μέσω μιας τέτοιας εφαρμογής ο χρήστης μπορεί διαχειριστεί πλευρές της συσκευής του αλλά και να επεκτείνει τη λειτουργικότητα της με μεθόδους οι οποίες είναι απλές στη χρήση, ευέλικτες και διαδεδομένες.Για τις ανάγκες μιας τέτοιας εφαρμογής υλοποιήθηκε ένας δικτυακός εξυπηρετητής σε node.js όσο και ενα απλό web interface που να εξυπηρετεί τις ανάγκες διαχείρησης του. Επίσης για τις ανάγκες μιας τέτοιας εφαρμογής εξετάστηκαν τρόποι εγκατάστασης του node.js σε Android. Tο αποτέλεσμα είναι ενας εξυπηρετητής το οποίο μπορεί να διαμοιράζει αρχεία και να εξυπηρετεί πολλαπλούς χρήστες ταυτόχρονα και ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει ενα βασικό μηχανισμό services για πιθανές επεκτάσεις. Η συγκεκριμένη εφαρμογή δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες και το αποτέλεσμα είναι μια εφαρμογή η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει στο μέτρο των δυνατοτήτων της εκάστοτε συσκευής

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

διαδικτυακός εξυπηρετητής
ενσωματωμένα συστήματα
Android

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.