Διαδικτυακή πλατφόρμα συντονισμού για σύντηξη γεωχωρικών δεδομένων από μετρήσεις απόδοσης ασύρματων δικτύων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διαδικτυακή πλατφόρμα συντονισμού για σύντηξη γεωχωρικών δεδομένων από μετρήσεις απόδοσης ασύρματων δικτύων

Nurka, Gerti

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της διπλωματικής εργασίας με αντικείμενο την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας συντονισμού για σύντηξη γεωχωρικών δεδομένων από μετρήσεις απόδοσης ασύρματων δικτύων. Στα πλαίσια του πεδίου αυτού έχει αναπτυχθεί η διαδικτυακή εφαρμογή MyWiFiSpeed, που έχει ως απώτερο σκοπό την παροχή λειτουργιών προς τους χρήστες, για το συντονισμό των μετρήσεων της απόδοσης των ασύρματων δικτύων. Επίσης, στόχος της διαδικτυακής εφαρμογής είναι η σύντηξη γεωχωρικών δεδομένων που προκύπτουν από τις μετρήσεις και παρουσίαση της παραγόμενης πληροφορίας στον χρήστη

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Απόδοσης Ασύρματων Δικτύων
Σύντηξη Δεδομένων
Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συντονισμού

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.