Τεχνολογία κλειδωμένης έγχυσης σε δίκτυα FTTH

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Τεχνολογία κλειδωμένης έγχυσης σε δίκτυα FTTH

Αβραμίδη, Μαριάννα

Η αύξηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, δηλαδή, οι υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο, η γρήγορη μετάδοση των δεδομένων, οι εφαρμογές που απαιτούν μεγαλύτερο εύρος ζώνης καθώς και η αύξηση των αντίστοιχων συσκευών, όπως τα smartphones και οι υπολογιστές σε κάθε σπίτι και επιχείρηση, απαιτούν και υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης. Εφόσον όλες αυτές οι απαιτήσεις αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς έτσι και οι νέες τεχνολογίες πρέπει να ανταποκρίνονται επίσης γρήγορα σε αυτές.Το πρόβλημα αυτό άρχισε να λύνεται με τη χρήση των οπτικών ινών και την εφαρμογή των FTTH/FTTP. Το FTTH χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο την αρχιτεκτονική PON καθώς είναι πιο ελκυστική προσφέροντας μεγάλο εύρος ζώνης, αξιοπιστία και εύκολη συντήρηση. Πιο συγκεκριμένα σύνηθες μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι το WDM-PON.Έπειτα, έρχεται μια παλιά τεχνολογία γνωστή ως «κλειδωμένη έγχυση» για αποδοτικότερη χρήση του φάσματος, αλλά με πρόσφατη εφαρμογή σε δίκτυα. Ουσιαστικά, με τη χρήση ενός δεύτερου laser στενεύεται το μήκος κύματος για καλύτερη απόδοση του συστήματος. Οι πρώτες εφαρμογές έγιναν στην Κορέα, γνωστή για τα επιτεύγματά της στα οπτικά συστήματα, με Fabry-Pérot laser, καθώς είναι αποτελεσματικότερα.Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα γίνει παρουσίαση της λειτουργίας των lasers που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα FTTH (DFB, VCSEL, Fabry-Pérot), οι αποδόσεις τους σύμφωνα με μελέτες με την χρήση της τεχνολογίας της κλειδωμένης έγχυσης, η κλειδωμένη έγχυση και η αρχιτεκτονική WDM-PON

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κλειδωμένη έγχυση
οπτικό δίκτυο
λέιζερ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.