Δημοσιογραφία στο διαδίκτυο, νέες και παραδοσιακές μορφές: το δικαίωμα στη λήθη (right to be forgotten)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Δημοσιογραφία στο διαδίκτυο, νέες και παραδοσιακές μορφές: το δικαίωμα στη λήθη (right to be forgotten)

Τσούκης, Ευάγγελος

Η εξάπλωση του διαδικτύου και η δημιουργία ιστολογιών (blogs-sites) έχει επιφέρει ένα νέο status qvo στον τομέα της ενημέρωσης και στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Πλέον ο χρήστης του διαδικτύου είναι σε θέση να ενημερώνεται άμεσα για οποιοδήποτε γεγονός έχοντας επιπρόσθετα την δυνατότητα μέσω του γραπτού λόγου να εκφράσει οποιαδήποτε γνώμη. Αυτό έχει σαν συνέπεια τον συνωστισμό ειδήσεων από διαφορετικές οπτικές ματιές και την παραπλάνηση ή μη των χρηστών. Τα ¨ρεπορτάζ¨ και η προσωπικές απόψεις των διαχειριστών των ιστολογιών συνδυάζεται και με το δικαίωμα στη λήθη οπότε και εν μέρει θα μπορεί ο χρήστης να έχει την δυνατότητα διαγραφής προσωπικών δεδομένων παρελθοντικού χρόνου όποτε και όταν ο ίδιος το επιθυμεί. Στην διπλωματική εργασία παρουσιάζονται τα νέα και παραδοσιακά μέσα της δημοσιογραφίας και οι διαφορετικές μορφές που έχει στην σημερινή κοινωνία με την εξάπλωση του Διαδικτύου. Στις μέρες μας πλέον και ο απλός πολίτης μπορεί να εκφράσει την άποψή του , αντικαθιστώντας το ρόλο του δημοσιογράφου παρέχοντας μια ενημέρωση στο κοινό από την οπτική γωνία που ο ίδιος επιθυμεί να φωτίσει. Σημαντικό ρόλο παίζει η οριοθέτηση και η ελευθερία της έκφρασης που πρέπει να υπάρχει στα άρθρα αλλά και στις απόψεις που μπορούν να διατυπωθούν από τον εκφραστή της. Επίσης ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην ανωνυμία που υπάρχει στο Διαδίκτυο σε συνδυασμό με τη συμμετοχή που έχει ο καθένας στη δυσφήμιση, τη συκοφαντία και τη σπίλωση προσωπικοτήτων με οποιοδήποτε κόστος. Τέλος παρουσιάζεται το δικαίωμα στη λήθη και παραδείγματα δικαστικών αποφάσεων σε διάφορες χώρες της υφηλίου, σε αντιπαράθεση, με την δυνατότητα τροποποιήσεων των δυνατοτήτων των χρηστών και τους τρόπους συμμόρφωσης από τις μηχανές αναζήτησης έτσι ώστε να επέλθει μια νέα εποχή στη δυνατότητα προστασίας προσωπικών δεδομένων από τον εκάστοτε χρήστη. Τέλος η δημιουργία σαφούς νομοθετικού πλαισίου για το ζήτημα του δικαιώματος είναι αυτοσκοπός για την επίλυση των δικαστικών διαφωνιών που έχουν δημιουργηθεί από τα αρμόδια δικαστήρια με αποτέλεσμα την αντικρουότητα (Refutability) των απόψεων-αποφάσεων

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

νέες μορφές δημοσιογραφίας
Διαδίκτυο
ελευθερία της έκφρασης
Δικαίωμα στην λήθη
νομοθεσία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)