Δημιουργία συστάσεων σε σύνθετους κοινωνικούς γράφους

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Δημιουργία συστάσεων σε σύνθετους κοινωνικούς γράφους

Σιφακάκη, Ηλέκτρα

Οι σύγχρονες τάσεις των ψηφιακών αγορών για δημιουργία προσωποποιημένης εμπειρίας χρήσης προς τους πελάτες και η ανάγκη τους για ανατροφοδότηση από αυτούς, έχουν οδηγήσει στη ραγδαία ανάπτυξη πεδίου έρευνας που αφορά τα Συστήματα Συστάσεων. Τα Συστήματα Συστάσεων παράγουν συστάσεις για χρήστες προσδιορίζοντας αυτόματα τις προτιμήσεις τους.Στόχος της παρούσας διπλωματικής έρευνας είναι η μελέτη τεχνικών παραγωγής συστάσεων σε δεδομένα που αξιοποιούν την πληροφορία των ακμών φιλίας των χρηστών. Διενεργήθηκε η μελέτη τριών δημοφιλών τεχνικών συστάσεων συνεργατικού φιλτραρίσματος (user-based, item-based καιSingularValueDecomposition) και της μεθόδου popular. Η μέθοδος popularαποτέλεσε σημείο αναφοράς της ποιότητας των συστάσεων για τις υπόλοιπες μεθόδους.Ταυτόχρονα μέσα από την εργασία αξιολογούνται οι δυνατότητες και οι περιορισμοί του στατιστικού πακέτου ανοικτού κώδικα R.Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε το πακέτοrecommenderlab ως ολοκληρωμένη λύση παραγωγής συστάσεων. Αξιολογούμε πώς συνδέονται οι απαιτήσεις σε μνήμη και υπολογιστική ισχύ με τον όγκο των δεδομένων που καλούμε το σύστημα να διαχειριστεί, ώστε να παράξει συστάσεις. Στα συμπεράσματα της έρευνας, γίνεται η παρατήρηση των απαιτήσεων της R για πόρους σε μνήμη. Τέλος, δίνεται η εκτίμηση των αποτελεσμάτων των μεθόδων σε σύγκριση με την πυκνότητα των δεδομένων

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Σύνθετοι Κοινωνικοί Γράφοι
Μέτρα Αραιότητας Γράφων
Προσωποποιημένες Συστάσεις
Συνεργατικό Φιλτράρισμα
Συστήματα Συστάσεων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-31


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)