Ανοχή σε σφάλματα σε υπολογιστικό περιβάλλον νέφους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανοχή σε σφάλματα σε υπολογιστικό περιβάλλον νέφους

Αθανασίου, Κωνσταντίνος

Το υπολογιστικό νέφος αποτελεί μια τεχνολογική υποδομή, η οποία έχει στόχο τη διαμοίραση υπολογιστικών πόρων όπως δίκτυο, εξυπηρετητές, εφαρμογές και υπηρεσίες, με υψηλή ευελιξία και ανάπτυξη σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς εξεζητημένες γνώσεις από πλευράς χρηστών. Το νέφος παρέχεται από εταιρίες πάροχοι, οι οποίες προσφέρουν με ελάχιστο αντίτιμο πολύ σημαντικές υπηρεσίες προς τους χρήστες. Αναφερόμαστε σε ελάχιστο αντίτιμο, καθώς η ίδια ανάπτυξη θα απαιτούσε πολλαπλάσια τιμή αν αναπτύσσονταν με τη παραδοσιακή μορφή , με άμεσο αποτέλεσμα αύξησης κόστους. Οι χρήστες του νέφους δεν χρειάζεται να αγοράζουν λογισμικά ή φυσικά μηχανήματα, καθώς αυτή είναι η εργασία των παρόχων, παρέχουν δηλαδή αντί αυτών εικονικά μηχανήματα. Πλέον, οι χρήστες εκτελούν όλες τις διεργασίες που θα εκτελούσαν και από τα φυσικά τους μηχανήματα. Η διαφορά είναι ότι πλέον τα αρχεία τους αποθηκεύονται στο νέφος και όχι στο τοπικό μηχάνημά τους. Επιπλέον, με τη χρήση του νέφους μειώθηκε ο χώρος εγκαταστάσεων των εταιριών καθώς επίσης και οι δαπάνες αυτών. Το σημαντικό και απαραίτητο στο νέφος είναι τα δεδομένα. Η διασφάλιση ύπαρξης των δεδομένων γίνεται από τους παρόχους, εξασφαλίζοντας στους χρήστες, ότι όποτε χρειαστούν τα δεδομένα τους, αυτά θα είναι διαθέσιμα προς χρήση. Το γεγονός ότι το νέφος χρησιμοποιεί το διαδίκτυο δυσχεραίνει την αξιοπιστία ασφάλειας αυτών. Οι πάροχοι οφείλουν να πείσουν τους πελάτες τους ότι τα δεδομένα είναι ασφαλή και υπαρκτά. Στη μέχρι τώρα πορεία του νέφους έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες και αναλύσεις για τα δεδομένα σε αυτό. Αναπτύχθηκαν τεχνικές οι οποίες εξασφαλίζουν την ύπαρξη των δεδομένων σε περιπτώσεις ατυχημάτων σε κέντρα δεδομένων ή σφαλμάτων σε εικονικά μηχανήματα. Οι τεχνικές αυτές συνεχίζουν ακόμη και σήμερα την ανάπτυξή τους προσπαθώντας να δώσουν λύση στο πρόβλημα απώλειας δεδομένων.Για τη καλύτερη κατανόηση του νέφους αναπτύχθηκαν από ερευνητές αντίστοιχα εργαλεία προσομοίωσης, τα οποία έχουν στόχο να παρουσιάσουν το νέφος στους ενδιαφερόμενους, προσπαθώντας να δώσουν απαντήσεις για το κόστος ανάπτυξης των μηχανημάτων, τη κατανάλωση που έχουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και τέλος, να μπορέσουν να εφαρμόσουν τεχνικές που θα εξασφαλίζουν τα δεδομένα στο νέφος

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ανοχή σε Σφάλματα
Υπολογιστικό Νέφος
Αλγόριθμος
Προσομοίωσης Νέφους
Τεχνικές Ανοχής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.