Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής ridesharing για social media

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής ridesharing για social media

Μπουμπουκιώτης, Παναγιώτης

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής των ανθρώπων και ιδιαίτερα των κατοίκων των μεγαλουπόλεων, έχει αναγάγει το παράγοντα χρόνο και δη τον ελεύθερο χρόνο, ως κυρίαρχη παράμετρο του επιπέδου διαβίωσης. Η σημασία και η αναγκαιότητα εξοικονόμησης του είναι παραπάνω από προφανής. Ειδικότερα, ένας κλάδος στον οποίο σύμφωνα με πληθώρα επιστημονικών μελετών δαπανάται ένα σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, είναι ο τομέας των μετακινήσεων. Πλήθος αιτιών επιβαρύνουν αισθητά τις συνθήκες των μετακινήσεων, μεγεθύνοντας ακόμα περισσότερο αυτό το χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, κάτι τέτοιο καθιστά εξόχως επιβεβλημένη την άμεση εξεύρεση και εφαρμογή μεθόδων για την ελαχιστοποίηση του. Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι αρχικά η εκτενής μελέτη του φαινομένου και των παραμέτρων του και στη συνέχεια η ανάπτυξη εφαρμογής τύπου Carpooling για φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android. Μέσα από αυτή την εφαρμογή και με χρήση στοιχείων του δημοφιλέστερου κοινωνικού δικτύου Facebook οι χρήστες μπορούν να υλοποιήσουν διαδρομές μέσω της πρακτικής του Carpooling, με άμεσο και εύκολο τρόπο. Στην εφαρμογή ο χρήστης εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία για την διαδρομή που επιθυμεί να πραγματοποιήσει καθώς και τις προσωπικές του προτιμήσεις και η εφαρμογή μέσω του αλγορίθμου της πραγματοποιεί την εύρεση του καλύτερου δυνατού συνδυασμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο μηχανισμό αυτό λαμβάνονται υπόψιν και οι δυνατότητες αξιολόγησης από τους ίδιους τους χρήστες, παρέχοντας τα απαραίτητα εχέγγυα για το καλύτερο αποτέλεσμα

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
V2x Επικοινωνίες
Κοινωνικά Δίκτυα
Συνεπιβατισμός
Android

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.