Ανατολική Αττική: βασικά προβλήματα ρύπανσης και το Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανατολική Αττική: βασικά προβλήματα ρύπανσης και το Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας

Κωτόπουλος, Ευάγγελος Αλέξανδρος

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται στα πλαίσια του Π.M.Σ << Διαχείριση Φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών>> του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και σκοπό έχει την ανάλυση τόσο των βασικών προβλημάτων ρύπανσης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής καθώς και του ισχύοντος Θεσμικού πλαισίου. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στο νομικό πλαίσιο που λειτουργεί ως πυλώνας προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές και Ελληνικές διατάξεις

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Προτάσεις
Ανατολική Αττική
Μόλυνση
Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.