Μελέτη πλημμυρικών φαινομένων στον Ελλαδικό χώρο και ποσοτική συσχέτιση τους με πρότυπα καιρού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Μελέτη πλημμυρικών φαινομένων στον Ελλαδικό χώρο και ποσοτική συσχέτιση τους με πρότυπα καιρού

Δούκας, Νικόλαος

Ο βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η συσχέτιση των πλημμυρικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στον Ελλαδικό χώρο την τελευταία 15ετία, με πρότυπα καιρού. Για το σκοπό αυτό, έγινε συλλογή από τον τύπο, το διαδίκτυο και τη βιβλιογραφία, μεγάλων πλημμυρικών συμβάντων σε όλη την έκταση της χώρας και συντάχθηκε αναλυτικός κατάλογος με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες (ημερομηνία, ύψος βροχής 24ώρου, ραγδαιότητα βροχόπτωσης, υλικές ζημιές, αριθμός θυμάτων - όπου υπήρχαν – κ.α.). Για κάθε ημερομηνία των πλημμυρικών αυτών φαινομένων αναζητήθηκαν τα συστήματα - πρότυπα καιρού χρησιμοποιώντας σχετικές βάσεις δεδομένων. Τα πλημμυρικά αυτά συμβάντα συγκρίθηκαν με τα πρότυπα καιρού που τα προκάλεσαν και αναζητήθηκε η θετική συσχέτιση μεταξύ τους. Σκοπός αυτής της σύγκρισης είναι η τελική πρόταση τρόπων διαχείρισης και πρόβλεψης του πλημμυρικού κινδύνου, μέσω της πρόγνωσης των συστημάτων καιρού, με τελικό στόχο τη μετρίαση των αρνητικών επιπτώσεων από τις ποτάμιες πλημμύρες. Βρέθηκε συσχέτιση σε 19 από τις 22 περιπτώσεις πλημμυρών που μελετήθηκαν τελικώς. Η συσχέτιση έγινε μεταξύ της επίδρασης των σφηνών υφέσεων στην Ελλάδα με τους ανέμους και τα μέτωπα

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

πλημμυρικά φαινόμενα συσχέτιση πρότυπα καιρού

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)