Η καινοτομία ως μοχλός για την επιχειρηματικότητα των περιφερειών της ευρωπαϊκής υπαίθρου «Η μελέτη περίπτωσης της Cumbria»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η καινοτομία ως μοχλός για την επιχειρηματικότητα των περιφερειών της ευρωπαϊκής υπαίθρου «Η μελέτη περίπτωσης της Cumbria»

Χοτζόγλου, Δημήτριος

Οι αλλαγές πού παρατηρούνται τα τελευταία έτη όπως εκφράζονται από την εντατικοποίηση του παγκόσμιου εμπορίου, την απελευθέρωση των διεθνών αγορών, την δημιουργία ενιαίων ζωνών οικονομικής δραστηριότητας με κοινούς κανόνες καθώς και την αυξανόμενη επιρροή των περιβαλλοντικών κινημάτων, έχουν ωθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να προσαρμοστούν και να ανταπεξέλθουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Δημιουργήθηκε, έτσι, η ανάγκη της αναζήτησης μιας σειράς μέτρων, σκοπός των οποίων είναι η προώθηση μιας έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα σε αυτά τα δεδομένα, δόθηκε προτεραιότητα στην συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας, όπου το κέντρο του ενδιαφέροντος θα βρίσκεται στην επένδυση, στην έρευνα, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα που μπορούν να αναπτυχθούν σε κάθε κράτος-μέλος ή ακόμη και σε κάθε περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το φαινόμενο της επιχειρηματικότητας σε ένα καινοτόμο περιβάλλον των αγροτικών περιφερειών της Ευρώπης. Θέτει τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο καθώς και επιχειρεί να αποσαφηνίσει την έννοια και την φύση της καινοτομίας στην ανάπτυξη ενός τόπου βασιζόμενη στην ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Ακόμη, περιλαμβάνει την ανάλυση των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των προγραμμάτων της για έξυπνη εξειδίκευση και καινοτομία αλλά και τις πολιτικές και τα συστήματα που εμπλέκονται σ αυτή την διαδικασία σε ευρωπαϊκό, κρατικό και περιφερειακό επίπεδο. Τέλος, για την ανάδειξη του θέματος δίνει έμφαση σε παραδείγματα ευρωπαϊκών κρατών και περιφερειών που σχετίζονται με το ζήτημα της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο εσωτερικό τους καθώς και σε μελέτη περίπτωσης (case study) της κομητείας της Cumbria, του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και στην επεξεργασία δευτερογενών δεδομένων

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

επιχειρηματικότητα
καινοτομία
Κάμπρια
ευρωπαϊκή ύπαιθρος
περιφερειακή ανάπτυξη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.