Σχέδιο εκκένωσης του ιστορικού κέντρου της παλιάς πόλης της Κέρκυρας σε περίπτωση σεισμού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Σχέδιο εκκένωσης του ιστορικού κέντρου της παλιάς πόλης της Κέρκυρας σε περίπτωση σεισμού

Σπίγγου Πολυλά, Μαρία Αγγελική

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη διαφόρων σεναρίων εκκένωσης της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας, (αποτελεί Ιστορικό Κέντρο με πυκνή δόμηση και ψηλά κτίρια) σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στα οποία θα καταγράφονται βασικά στοιχεία για τη γρήγορη και ασφαλή εκκένωση του πληθυσμού. Ειδικότερα, γίνεται προσπάθεια δημιουργίας μοντέλου προσομοίωσης μέσω της αξιοποίησης G.I.S., το οποίο θα αναφέρεται στην περίπτωση που υποθετικά προβλέπεται ή θα έχει προκληθεί ένας σεισμός με επίδραση στον χώρο του Ιστορικού Κέντρου και με στόχο τον προσδιορισμό σε χάρτες των περιοχών καταφυγής, των ενδεικνυόμενων διαδρομών διαφυγής, και του πιθανού χρόνου προσέλευσης του πληθυσμού στα ασφαλή σημεία. Τα σενάρια στηρίζονται στη δημογραφική και οικονομική πραγματικότητα της Κέρκυρας και ειδικότερα της Παλιάς Πόλης. Με βάση τα παραπάνω ,αναλύονται 5 σενάρια με κύριο χαρακτηριστικό τους, δύο διαφορετικές περιόδους (χειμερινή και θερινή) καθώς η συσσώρευση του τουρισμού είναι πιο έντονη τη θερινή περίοδο άρα και ο πληθυσμός που θα πρέπει να καταφύγει σε εκκένωση είναι ενδεχομένως περισσότερος και διαφορετικά κατανεμημένος. Ακολουθούν τα διαγράμματα παρουσίασης των αποτελεσμάτων και αναφέρονται τα συμπεράσματα μαζί με τον σχολιασμό των διάφορων περιπτώσεων, ενώ παρουσιάζονται οι μελλοντικές πιθανές εφαρμογές. Τελικός σκοπός της εργασίας είναι να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο σύστημα υποστήριξης το οποίο θα προσφέρει μια επιστημονική προσέγγιση στο θέμα της εκκένωσης της περιοχής της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας και θα υποστηρίζει τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση των κρίσεων, να κάνουν πιο οργανωμένα τη δουλειά τους

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κέρκυρα
Εκκένωση
Παλιά Πόλη
Έκτακτη Ανάγκη
Σεισμός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)