Δημιουργία μοντέλου χωροθέτησης σημείων έναρξης & ευθειών πτύσεων wisbase σε περιβάλλον ARCGIS 10.2.2 για το βουνό Γκιώνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημιουργία μοντέλου χωροθέτησης σημείων έναρξης & ευθειών πτύσεων wisbase σε περιβάλλον ARCGIS 10.2.2 για το βουνό Γκιώνα

Πέτρου, Κωνσταντίνος

Για την δημιουργία του μοντέλου προσομοίωσης πτήσης Wisbase, το σύνολο των επεξεργασιών πραγματοποιήθηκε σε λογισμικό ArcGis 10.2 και αυτοματοποιήθηκε με την χρήση της εφαρμογής Modelbuilder σε συνδυασμό με tools που δημιουργήθη καν με την βιβλιοθήκη της ArcPy. Οι 2 εφαρμογές και τα Python tools που είναι ενσωματωμένα σε αυτές, τρέχουν επιτυχώς σε έκδοση λογισμικού ArcGis 10.2.2. Οι παραδοχές στις οποίες στηρίχτηκε η 1η εφαρμογή, αντιστοιχούν σε πραγματικά δεδομένα πτήσεων που συλλέχθηκαν και αφορούν πτήσεις των δύο τελευταίων ετών από την Καλιφόρνια, την Αυστραλία, την Ελβετία και την Νορβηγία. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν πτώσεις Wisbase (ελεύθερη πτώση από ψηλό σταθερό σημείο) που περιλαμ βάνουν την χρήση της ειδικής στολής Wingsuit. Το πρόγραμμα απαιτεί από τον χρήστη την εισαγωγή ενός Ψ.Υ.Μ. και δίνει απαντήσεις, σχετικά με τις καταλληλότερες περιοχές για την διεξα γωγή πτήσεων Wingsuit, τις διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει ο πιλότος (μήκος πτήσης, διάρκεια), καθώς και τις περιοχές που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες σε μήκος πτήσεις. Η περιγραφική πληροφορία που εξάγεται επιπλέον, αποτυπώνεται σε μορφή Buffer χάρτη και txt αρχείου, προκειμένου να επιτρέπει την περαιτέρω στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων από τον χρήστη, με στόχο την πιο ασφαλή λήψη απόφασης σχετικά με την πραγματο ποίηση μιας πτήσης Wingsuit

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

python
wisbase
Προσμοιωση πτήσης
modelbuilder

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.