Αναγνώριση ζωνών εξαλλοίωσης στη νήσο Λήμνο νομός Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αναγνώριση ζωνών εξαλλοίωσης στη νήσο Λήμνο νομός Λέσβου

Ανυφαντή, Αλεξάνδρα

Στη σύγχρονη εποχή η τηλεπισκόπηση πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας ενός γεωλόγου πριν οποιοδήποτε στάδιο έρευνας. Αυτό δικαιολογείται, καθώς η χρήση της τηλεπισκόπησης στον εντοπισμό κοιτασμάτων έχει προοδεύσει τόσο, ώστε να εξάγονται πληροφορίες σε μικρό χρόνο για μεγάλες εκτάσεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διάκριση και αναγνώριση ζωνών υδροθερμικής εξαλλοίωσης στην περιοχή της νήσου Λήμνου. Πιο συγκεκριμένα, για την πραγματοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από τους δορυφόρους Landsat 8 Oli και ΕΟ-1 (αισθητήρας Hyperion). Oι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν ήταν οι εξής: 1) Προπεξεργασία εικόνων 2) εφαρμογή τεχνικών για την αποτελεσματικότερη εξαγωγή συμπερασμάτων. Στα διαγράμματα που ακολουθούν φαίνονται περιληπτικά οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν για τη νήσο Λήμνο

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πολυφασματικά δεδομένα
ορυκτά υδροθερμικής εξαλλοίωσης
hyperion
Χερσόνησο Φακού
υπερφασματικά δεδομένα
γεωλογία Λήμνου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.