Αναγνώριση ζωνών εξαλλοίωσης στη νήσο Λήμνο νομός Λέσβου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αναγνώριση ζωνών εξαλλοίωσης στη νήσο Λήμνο νομός Λέσβου

Ανυφαντή, Αλεξάνδρα

Στη σύγχρονη εποχή η τηλεπισκόπηση πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας ενός γεωλόγου πριν οποιοδήποτε στάδιο έρευνας. Αυτό δικαιολογείται, καθώς η χρήση της τηλεπισκόπησης στον εντοπισμό κοιτασμάτων έχει προοδεύσει τόσο, ώστε να εξάγονται πληροφορίες σε μικρό χρόνο για μεγάλες εκτάσεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διάκριση και αναγνώριση ζωνών υδροθερμικής εξαλλοίωσης στην περιοχή της νήσου Λήμνου. Πιο συγκεκριμένα, για την πραγματοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από τους δορυφόρους Landsat 8 Oli και ΕΟ-1 (αισθητήρας Hyperion). Oι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν ήταν οι εξής: 1) Προπεξεργασία εικόνων 2) εφαρμογή τεχνικών για την αποτελεσματικότερη εξαγωγή συμπερασμάτων. Στα διαγράμματα που ακολουθούν φαίνονται περιληπτικά οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν για τη νήσο Λήμνο

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πολυφασματικά δεδομένα
ορυκτά υδροθερμικής εξαλλοίωσης
hyperion
Χερσόνησο Φακού
υπερφασματικά δεδομένα
γεωλογία Λήμνου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)