Εκτίμηση της τρωτότητας των ανατολικών ακτών της νήσου Θήρας στα θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εκτίμηση της τρωτότητας των ανατολικών ακτών της νήσου Θήρας στα θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι)

Μπατζάκης, Δημήτρης Βασίλης

Η νήσος Θήρα (Σαντορίνη), η οποία αποτελεί την περιοχή μελέτης, είναι ένας χώρος επιρρεπής στον κίνδυνο των τσουνάμι, εξαιτίας της θέσης της στο ευρύτερο γεωδυναμικό καθεστώς του ελληνικού χώρου. Η Θήρα γειτνιάζει με σημαντικές ρηξιγενείς ζώνες στη λεκάνη του Νοτίου Αιγαίου και αντιπροσωπεύει την πλέον ηφαιστειακά ενεργή δομή του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου, καθώς αποτελείται από δύο ενεργά ηφαιστειακά κέντρα. Η σεισμικότητα και η ηφαιστειακή δραστηριότητα, σε συνδυασμό με τις υποθαλάσσιες κατολισθήσεις που ενεργοποιούνται από αυτές, είναι οι κύριοι μηχανισμοί γέννησης των τσουνάμι στην περιοχή. Η έρευνα εστιάζει στις ανατολικές ακτές του νησιού, όπου η γεωμορφολογία και οι ανθρώπινες δραστηριότητες στους εκεί παράκτιους οικισμούς καθιστά την διερεύνηση της τρωτότητας αυτών ιδιαίτερα σημαντική. Για την επίτευξη του στόχου της εργασίας, που είναι η ποσοτικοποίηση της τρωτότητας του κτιριακού αποθέματος, κατασκευάστηκε, βασισμένο σε πραγματικά επιστημονικά στοιχεία από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, ένα ακραίο «σενάριο» με τα χαρακτηριστικά ενός πιθανού τσουνάμι που μπορεί να πλήξει την παράκτια ζώνη του νησιού. Η διερεύνηση της τρωτότητας στο γεγονός αυτό, πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο οικισμού, με κριτήριο επιλογής αυτού, το βαθμό της σχετικής έκθεσης στο συγκεκριμένο κίνδυνο. Οι υπολογισμοί για την εκτίμηση της σχετικής τρωτότηταs των κτιρίων του Καμαρίου υλοποιήθηκαν μέσω της εφαρμογής του αναλυτικού μοντέλου PTVA-3 και τα αποτελέσματα οπτικοποιήθηκαν με τη χρήση ΓΣΠ. Τα παραχθέντα χαρτογραφικά επίπεδα καταδεικνύουν τη χωρική κατανομή του βαθμού σχετικής τρωτότητας των κτιρίων, σε συνάρτηση με το βάθος της πλημμύρας και τη χρήση αυτών

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Φυσικές καταστροφές, Θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι), Έκθεση, Τρωτότητα, Θήρα (Σαντορίνη) – Καμάρι

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.