Πράσινη και φεμινιστική οικονομία: η συμβολή του οικοφεμινισμού στη διευθέτηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Πράσινη και φεμινιστική οικονομία: η συμβολή του οικοφεμινισμού στη διευθέτηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων

Φωτίου, Ιφιγένεια

Η ακόλουθη διπλωματική εργασία εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια του Οικοφεμινισμού, μια φιλοσοφία που συνδυάζει τις αρχές της οικολογικής ηθικής και του φεμινισμού. Ο Οικοφεμινισμός διερευνά τις εννοιολογικές συσχετίσεις μεταξύ της καταπίεσης των γυναικών από τους άνδρες και της καταπίεσης της Φύσης από τον άνθρωπο. Η κύρια διαφοροποίηση του Οικολογικού Φεμινισμού είναι η διαπίστωση ότι όλα τα συστήματα καταπίεσης και κυριαρχίας λειτουργούν αλληλένδετα και παγκοσμιοποιημένα, ως απόρροια των πατριαρχικών δομών οργάνωσης των κοινωνιών. Στο οικοφεμινιστικό όραμα, δεν νοείται ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων αποσυνδεδεμένος από τον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στον πυρήνα του, εντοπίζονται επτά θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες απαριθμούν και παρουσιάζουν τα προβλήματα ενώ, παράλληλα, προτάσσουν λύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η εξομάλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και η επιβίωση των μελλοντικών γενεών. Οι αρχές αυτές χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία, προκειμένου να εξεταστεί το θέμα της περιβαλλοντικής μέριμνας, ως οργανωμένης κοινωνικής απαίτησης και προσπάθειας, ώστε να αντιμετωπιστούν τα δυσεπίλυτα οικολογικά ζητήματα. Επιπλέον, σε σχετικό κεφάλαιο της εργασίας συζητήθηκε το ζήτημα της γυναικείας εργασίας και επιχειρηματικότητας αλλά και της συμβολής των γυναικών στην Πράσινη Ανάπτυξη

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Οικολογία
Γυναίκες - Κοινωνικές απόψεις - Ελλάδα
Περιβαλλοντική Ηθική
Φεμινισμός
Γυναίκες - Επαγγελματική απασχόληση
Πράσινη Ανάπτυξη
Οικοφεμινισμός
Περιβάλλον - Προστασία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)