Κυνηγετική δραστηριότητα και βιώσιμη ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Κυνηγετική δραστηριότητα και βιώσιμη ανάπτυξη

Παπαϊωάννου, Γεώργιος

Η συγκεκριμένη εργασία πραγματεύεται την συνδρομή της κυνηγετικής δραστηριότητας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Μελετά τους παράγοντες και την συνδρομή τους στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον και προσπαθεί να αναγνωρίσει θετικές και αρνητικές επιδράσεις και να προτείνει μέσα επίλυσης των τελευταίων, εν μέσω κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Μέσα από τη βιβλιογραφία αναδεικνύεται η ιστορική εξέλιξη της θήρας από τους προϊστορικούς χρόνους έως τις μέρες μας, παρατίθεται η νομολογία και ο Δασικός Κώδικας που ρυθμίζουν το κυνήγι στη χώρα μας και αναλύεται η οργάνωση και οι αρμοδιότητες της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, των Ομοσπονδιών και Τοπικών Συλλόγων. Αποδεικνύονται τα ευεργετικά αποτελέσματα των φιλοθηραματικών και φιλοπεριβαλλοντικών μελετών και δράσεων και η ίδρυση της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, για τη πανίδα και χλωρίδα του τόπου. Η σύγκριση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, φανερώνουν την αυστηρότητα και τους περιορισμούς στη ρύθμιση του, σε σχέση με τα περισσότερα κράτη μέλη. Η δειγματοληψία, πραγματοποιήθηκε από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριου του 2015 και η εμπειρική ανάλυση βασίζεται στις απαντήσεις 182 κυνηγών. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις ενότητες ερωτήσεων, με βάση το περιεχόμενό τους, κλειστού και ανοικτού τύπου, για μεγαλύτερη ανεξαρτησία των απαντήσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η σημαντική οικονομική και κοινωνική συνεισφορά του κυνηγίου για την ελληνική ύπαιθρο, ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνεται το πλήγμα που δέχτηκαν επαγγελματίες του χώρου, οργανώσεις και απλοί κυνηγοί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.Κατόπιν, και με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές γραμμικές παλινδρομήσεις προκειμένου να εκτιμηθούν ποιοι παράγοντες και πόσο επηρέασαν το σύνολο των δαπανών, τα διανυθέντα χιλιόμετρα και τον αριθμό των εξορμήσεων την κυνηγετική περίοδο 2014-2015. Οι μεταβολές των εισοδημάτων και των τιμών των αγαθών αποδεικνύουν τη σημαντικότητα τους σε όλους τους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης. Τελειώνοντας και με βάση τα παραπάνω, διαπιστώθηκε η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της κυνηγετικής δραστηριότητας και η ανάγκη διεξαγωγής περισσοτέρων μελετών που να ερευνούν τη συμβολή των υπαίθριων δραστηριοτήτων στη βιώσιμη ανάπτυξη

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Περιβάλλον - Προστασία - Ελλάδα
βιώσιμη ανάπτυξη
οικονομία
κοινωνία
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα
κυνήγι
περιβάλλον
Περιβάλλον - Προστασία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.