Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και πρότυπα βιώσιμης καταναλωτικής συμπεριφοράς

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και πρότυπα βιώσιμης καταναλωτικής συμπεριφοράς

Χουλιαροπούλου, Βασιλεία

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση διαφόρων παραγόντων στην υιοθέτηση της βιώσιμης καταναλωτικής συμπεριφοράς. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τυχαίο δείγμα 310 καταναλωτών, μόνιμων κατοίκων της Αττικής, την περίοδο από το Δεκέμβριο του 2015 έως τον Ιανουάριο του 2016. Παράλληλα, εκτιμήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση των καταναλωτών στην κλίμακα ΝΕΡ, δηλαδή μία κλίμακα που μετρά την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την πιθανότητα να ανακυκλώνουν, τον βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές ελαχιστοποιούν τα προϊόντα που αγοράζουν, το βαθμό στον οποίο επαναχρησιμοποιούν τα προϊόντα πριν τα πετάξουν, το βαθμό στον οποίο ενδιαφέρονται για εξοικονόμηση χρημάτων, μέσω των φιλο-περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν και το βαθμό συχνότητας στον οποίο οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα με οικολογική συσκευασία, μέσω της τεχνικής των παλινδρομήσεων (γραμμικών και λογιστικών).Από τα εμπειρικά αποτελέσματα των παλινδρομήσεων προκύπτει πως η επίδοση των καταναλωτών στην κλίμακα ΝΕΡ, άρα η περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση, επηρεάζεται από το φύλο, την ηλικία, το εισόδημα, την πιθανότητα να διαθέτει το νοικοκυριό του αυτοκίνητο, την πιθανότητα ανακύκλωσης, το βαθμό συχνότητας ανακύκλωσης γυαλιού και το βαθμό στον οποίο ο καταναλωτής υιοθετεί τη βιώσιμη καταναλωτική συμπεριφορά επειδή το θέλει ο ίδιος.Επιπλέον, η πιθανότητα να ανακυκλώνουν οι καταναλωτές φάνηκε να επηρεάζεται από τον τομέα απασχόλησης, την πιθανότητα αγοράς βιολογικών προϊόντων, το βαθμό εμπιστοσύνης του οικολογικού σήματος, το βαθμό συχνότητας πραγματοποίησης κομποστοποίησης, το βαθμό συχνότητας χρήσης λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, το βαθμό στον οποίο ο καταναλωτής γνωρίζει τα είδη που μπορούν να ανακυκλωθούν σε κάδους και εγκαταστάσεις και, τέλος, το βαθμό συχνότητας πραγματοποίησης διαλογής στην πηγή αλλά και χρήσης τσάντας πολλαπλών χρήσεων

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Οικολογία
βιώσιμη καταναλωτική συμπεριφορά
Οικολογία - Ελλάδα
ελαχιστοποίηση-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση
Καταναλωτική συμπεριφορά - Περιβαλλοντικές απόψεις
κλίμακα ΝΕΡ
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
δειγματοληπτική έρευνα
Περιβάλλον - Προστασία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)