Προσδιορισμός των παραγόντων για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον στρατηγικών στις τουριστικές επιχειρήσεις της Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Προσδιορισμός των παραγόντων για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον στρατηγικών στις τουριστικές επιχειρήσεις της Αττικής

Γκαραγκάνη, Βαΐτσα

Η συγκεκριμένη εργασία μελετά τους προσδιοριστικούς παράγοντες για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον στρατηγικών στις τουριστικές επιχειρήσεις του νομού Αττικής. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό. Το θεωρητικό κομμάτι περιλαμβάνει την υπάρχουσα κατάσταση του τουρισμού στην Ελλάδα, την σημασία της περιβαλλοντικής πιστοποίησης στις τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και τα εμπόδια, τα κίνητρα και τις πρακτικές που επηρεάζουν τις αποφάσεις των επχειρηματιών του τουρισμού να υιοθετήσουν περιβαλλοντική στρατηγική. Όσον αφορά την εμπειρική ανάλυση, μοιράστηκε ερωτηματολόγιο μέσω επιτόπιας επίσκεψης στις ξενοδοχειακές μονάδες της Αττικής και παράλληλα, στάλθηκε ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο σε όλα τα ξενοδοχεία της Ελλάδος, τα οποία είχαν υιοθετήσει το οικολογικό σήμα green key. Συνολικά, απάντησαν 127 ξενοδοχεία. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα δείχνουν ότι το μέγεθος της επιχείρησης (ή διαφορετικά ο αριθμός εργαζομένων πλήρης απασχόλησης) έχει καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση περιβαλλοντικής στρατηγικής. Ακολουθούν η ηλικία του ξενοδοχείου, η ύπαρξη ατόμου με σαφή αρμοδιότητα στα περιβαλλοντικά ζητήματα εντός της επιχείρησης, το επίπεδο ενημέρωσης για την περιβαλλοντική διαχείριση, το καθεστώς περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και η προηγούμενη εμπειρία με την ενεργειακή απόδοση, δηλαδή εάν έχουν εφαρμόσει κάποιο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή ενεργειακό έλεγχο. Ως το σημαντικότερο εμπόδιο επισημάνθηκε το υψηλό κόστος επένδυσης – συντήρησης του εξοπλισμού για περιβαλλοντική διαχείριση, ενώ ως το σπουδαιότερο κίνητρο θεωρήθηκε η βελτίωση της εικόνας/του προφίλ της επιχείρησης. Τα περισσότερα ξενοδοχεία είχαν τοποθετήσει λάπμπες εξοικονόμησης ενέργειας και έχουν πραγματοποιήσει μόνωση στο κτήριο της ξενοδοχειακής εγκατάστασης. Τέλος, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δηλώνει ότι έχει αποκομίσει κάποιο όφελος από την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Περιβάλλον - Προστασία - Ελλάδα
ΣΠΔ
πρακτικές
green key
κίνητρα
εμπόδια
Τουρισμός - Περιβαλλοντικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.