Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το φαινόμενο των συγκρούσεων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής. Μία συγκριτική αποτίμηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το φαινόμενο των συγκρούσεων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής. Μία συγκριτική αποτίμηση

Βολακάκη, Μαρία

Το σχολείο είναι ένας κοινωνικός οργανισμός μέσα στον οποίο αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται άτομα που διαφέρουν ως προς την ηλικία, το φύλο, τις ικανότητες, τις γνώσεις, τις αξίες και τις ανάγκες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας αναπόφευκτες είναι οι διαφωνίες και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας επηρεάζοντας αρνητικά το θετικό κλίμα και την εύρυθμη λειτουργία του. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκρούσεων, λοιπόν, αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τη διοίκηση των σχολικών οργανισμών.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με το φαινόμενο των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής, ο εντοπισμός των παραγόντων που τις προκαλούν και η διατύπωση προτάσεων με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας για την αντιμετώπισή τους με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων.Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν ότι το φαινόμενο των συγκρούσεων είναι υπαρκτό στα σχολεία του νομού Αττικής. Οι συγκρούσεις όμως εμφανίζονται πιο συχνά στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με αυτές της πρωτοβάθμιας, επιφέροντας κυρίως αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματική λειτουργία τους. Βασικός παράγοντας για τη μείωση ή την εξάλειψη των συγκρούσεων αναδεικνύεται η καλή επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εργασιακό περιβάλλον
συγκρούσεις εκπαιδευτικών
διαχείριση συγκρούσεων
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
Διαχείριση των
Σχολική τάξη - Διοίκηση και οργάνωση
Συγκρούσεις
θετικό κλίμα
Σχολικό περιβάλλον
σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.