Η συμβολή των φραγμάτων της ΔΕΗ ΑΕ στην οικονομική ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η συμβολή των φραγμάτων της ΔΕΗ ΑΕ στην οικονομική ανάπτυξη

Μητσόπουλος, Ιωάννης

Στη παρούσα μελέτη γίνεται λεπτομερής περιγραφή της χρησιμότητας, της κατασκευής αλλά και των επιδράσεων από κοινωνικής, οικονομικής, αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής άποψης των υδροηλεκτρικών σταθμών. Δεδομένης της αποκλειστικής σχεδόν συμμετοχής στην κατασκευή και εκμετάλλευση αυτών των σταθμών από την ΔΕΗ Α.Ε., γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της εταιρίας και των δραστηριοτήτων της καθώς και λεπτομερής αναλυτική παρουσίαση καθενός από τους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς/Φράγματα. Η μελέτη προχωράει σε αναφορές για το μέλλον αυτών των κατασκευών και ολοκληρώνεται με έρευνα προκειμένου να αναδειχθεί η ουσιαστική σημασία και συμβολή των Φραγμάτων στη ζωή των τοπικών κοινωνιών, κλείνοντας με την διατύπωση γενικών συμπερασμάτων

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ανάπτυξη
επίδραση
τοπική
βιώσιμη
φράγμα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.