Οι απόψεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για τη διαχείριση της τάξης: το ειδικότερο ζήτημα της διαχείρισης προβληματικών συμπεριφορών στην τάξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι απόψεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για τη διαχείριση της τάξης: το ειδικότερο ζήτημα της διαχείρισης προβληματικών συμπεριφορών στην τάξη

Θέου, Αγγελική

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει και να διερευνήσει τις απόψεις και τα συναισθήματα των νέων εκπαιδευτικών σχετικά με το ζήτημα των προβληματικών συμπεριφορών των μαθητών στη σχολική τάξη και τις στρατηγικές αποτελεσματικής αντιμετώπισης των συμπεριφορών αυτών. Για το σκοπό αυτό, αρχικά, μελετήθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο όπως προκύπτει από τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία σχετικά με την αποτελεσματική μάθηση και διδασκαλία στη σχολική τάξη, τη διαχείριση της σχολικής τάξης και το ζήτημα της προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών. Παράλληλα, όπου υπήρχαν σχετικές έρευνες από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, αναφέρθηκαν τα αποτελέσματά τους. Στη συνέχεια, ακολούθησε το ερευνητικό σκέλος της εργασίας για το οποίο επιλέχθηκε ως καταλληλότερη προσέγγιση η ποιοτική έρευνα και συγκέκριμενα η μέθοδος της ημιδομημένης συνέντευξης. Έγινε απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και μετά τα δεδομένα που προέκυψαν τοποθετήθηκαν σε κατηγορίες οι οποίες δημιουργήθηκαν με βάση τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, καθώς και με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 10 Έλληνες νέοι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση από 1-6 έτη. Τα αποτέλεσματα έδειξαν πως αρκετοί νέοι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να καταρτιστούν περαιτέρω στον τομέα της διαχείρισης της σχολικής τάξης, αν και αυτό δε φαίνεται να τους βοήθησε ιδιαίτερα στην πράξη. Επιπλέον, οι νέοι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι συχνά με ενοχλητικές συμπεριφορές, αλλά αυτό δείχνει να βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο. Οι προβληματικές συμπεριφορές που συναντούν πιο συχνά είναι ήπιας μορφής και δεν αντιμετωπίζουν συχνά ακραίες συμπεριφορές. Επιπλέον, οι νέοι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τις βασικές αιτίες της προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών σε παράγοντες που βρίσκονται στη σφαίρα της οικογένειας των μαθητών. Επιπρόσθετα, οι προβληματικές συμπεριφορές προκαλούν αρνητικά συναισθήματα στους εκπαιδευτικούς, αλλά όχι μέχρι το σημείο να αμφιβάλλουν για την επαγγελματική τους ικανότητα. Όσον αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης, οι νέοι εκπαιδευτικοί φαίνεται να επιλέγουν τις πιο ήπιες στρατηγικές απέναντι στις προβληματικές συμπεριφορές αποφεύγοντας τις ακραίες λύσεις

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Σχολική τάξη - Διοίκηση και οργάνωση
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
διαχείριση της τάξης
προβληματικές συμπεριφορές μαθητών
Προβληματικά παιδιά - Εκπαίδευση
Εκπαίδευση - Ελλάδα
νέοι εκπαιδευτικοί

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.