Διαχείριση φυσικών κινδύνων σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς: περίπτωση μελέτης: φυσικοί κίνδυνοι στην Αρχαία Ολυμπία

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Διαχείριση φυσικών κινδύνων σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς: περίπτωση μελέτης: φυσικοί κίνδυνοι στην Αρχαία Ολυμπία

Ζάμπα, Ιφιγένεια

Η ανάγκη για την προστασία και τη διάσωση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς κρίνεται επιτακτική στο πλαίσιο της επίτευξης αειφόρου ανάπτυξης. Ο μετριασμός και η αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων σε πολιτιστικά μνημεία και χώρους προσελκύουν, τις τελευταίες δεκαετίες, όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, συμβάλλουν η σύσταση αρμόδιων διεθνών οργανισμών, η θεσμοθέτηση διεθνών συμβάσεων και διακηρύξεων και η χάραξη ενιαίων στρατηγικών για τη διάσωση των πολιτιστικών αγαθών, δίνοντας έμφαση στον προληπτικό σχεδιασμό διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Στην Ελλάδα, παρά το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα, οι προσπάθειες αυτές χρειάζονται περισσότερη οργάνωση και συντονισμό, με συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων. Στην περίπτωση μελέτης, εξετάζονται οι φυσικές απειλές στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τα αντίστοιχα μέτρα αντιμετώπισής τους. Η μελέτη της παθολογίας των μνημείων και των πρακτικών του παρελθόντος στην αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων συνιστά σημαντικό εργαλείο για την προστασία και τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πολιτιστική κληρονομιά - Διατήρηση και αποκατάσταση
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Ηλεία (Νομός) - Ολυμπία
Natural disasters - Greece - Eleia (Nome) - Olympia
Cultural property - Protection
Πολιτιστική κληρονομιά - Προστασία
Sustainable development - Greece - Eleia (Nome) - Olympia
Cultural property - Conservation and restoration
Φυσικές καταστροφές - Ελλάδα - Ηλεία (Νομός) - Ολυμπία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-05-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)