Οικονομική κρίση και γονιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οικονομική κρίση και γονιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατσικονούρη, Ευγενία

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μελέτη και ανάλυση δημογραφικών δεικτών καθώς και τη μεταβολή αυτών τη τελευταία δεκαετία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εισαγωγικά αποτυπώνονται οι έννοιες και οι ορισμοί της δημογραφίας. Στη συνέχεια αναφέρονται βασικοί δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη γονιμότητα. Γίνεται εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία φανερώνει πως οι δημογραφικοί δείκτες μεταβάλλονται και επηρεάζονται άμεσα από τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που υφίσταται κάθε κράτος – μέλος. Στόχος της είναι η διερεύνηση της κοινωνικό-οικονοµικής κατάστασης του χώρου, µε βάση την εξέταση σχέσεων µεταξύ απασχόλησης - εισοδηµατικού αποτελέσµατος και γονιμότητας καθώς και η κατανομή τους στο χώρο για την αναζήτηση χωρικών προτύπων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα στα οποία παρατηρείται πως η γονιμότητα επηρεάζεται άμεσα από τις οικονομικές συνθήκες οι οποίες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μείωση της. Τέλος διατυπώνονται προοπτικές και προτάσεις εφαρµογής της εξαγόµενης πληροφορίας καθώς παρουσιάζονται θεματικοί χάρτες και πίνακες που οπτικοποιούν τις διαθέσιμες δημογραφικές πληροφορίες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

δημογραφικοί δείκτες
οικονομική κρίση
γονιμότητα
Ευρωπαϊκή Ένωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-09-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.