Ωμέγα-3 Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα και Καρδιακή Ανεπάρκεια: Συστηματική Ανασκόπηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ωμέγα-3 Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα και Καρδιακή Ανεπάρκεια: Συστηματική Ανασκόπηση

Παπαμιχαήλ, Δημήτρης

Εισαγωγή: Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα πολύσυστηματικό σύνδρομο με μια από τις συνέπειές της να είναι τα αυξημένα επίπεδα προφλεγμονωδών παραγόντων. Η TNF-α, η IL-6 και η CRP αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες για την εξέλιξη και επιδείνωση της νόσου. Έχει προταθεί ότι τα ωμέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα συμβάλλουν στη μείωση αυτών των παραγόντων.Σκοπός: Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση έχει σκοπό να αξιολόγηση τις έρευνες, οι οποίες μελέτησαν την επίδραση της συμπληρωματικής χορήγησης ωμέγα-3 σε ασθενείς με διαγνωσμένη καρδιακή ανεπάρκεια στους προφλεγμονώδεις δείκτες TNF-α, IL-6 και CRP. Μεθοδολογία: Η αναζήτηση των άρθρων έγινε στην ιστοσελίδα PUBMED, με τις λέξεις κλειδιά ‘‘καρδιακή ανεπάρκεια’’ και ‘‘ωμέγα-3’’. Η χρονική περίοδος δημοσίευσης των άρθρων αναζήτησης ήταν από την 1η Δεκεμβρίου 1984 μέχρι και τη 15η Μαρτίου 2013. Η συγγραφή της ανασκόπησης έγινε με βάση το πρωτόκολλο PRISMA. Η αξιολόγηση των άρθρων έγινε με τη χρήση του πρωτοκόλλου CONSORT και του αλγόριθμου που ανέπτυξε ο Jadad και συν. το 1996.Αποτελέσματα: Επτά από τις 246 έρευνες συμπεριλήφθησαν στην ανασκόπηση. Οι έξι μελετούσαν την επίδραση των ωμέγα-3 στον TNF-α, πέντε την επίδραση των λιπαρών στην IL-6 και τρεις στη CRP. Από τις μελέτες που μετρούσαν την αλλαγή των επιπέδων του TNF-α με τη χορήγηση του ωμέγα-3, οι τέσσερις πέτυχαν μια στατιστικά σημαντική μείωση στον παράγοντα. Οι έρευνες που κατόρθωσαν να παρουσιάσουν μια σημαντική μείωση στην IL-6 ήταν τρεις, ενώ καμιά έρευνα δεν παρουσίασε κάποια αλλαγή στη CRP.Συμπεράσματα: Μέσα από τη συστηματική ανασκόπηση φαίνεται ότι τα ωμέγα-3 συμβάλλουν θετικά στη μείωση του TNF-α και της IL-6, αλλά δεν παρουσιάζουν κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα στον CRP. Βέβαια, δεν μπόρεσε να εξαχθεί κάποιο αξιοσημείωτο αποτέλεσμα στην υπόθεση, καθώς οι έρευνες είχαν μικρό αριθμό συμμετεχόντων, μικρή διάρκεια και μικρή στατιστική ισχύς. Παρ’ όλα αυτά, μέσα από την αυτή την ανασκόπηση, αναδύθηκαν αρκετά και σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία θα καταστούν η έμπνευση για περαιτέρω έρευνα και μελέτη επί του θέματος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

καρδιακή ανεπάρκεια
ωμέγα-3

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-06-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.