Διατροφικές συνήθειες, υπέρταση και δεκαετής καρδιαγγειακόας κίνδυνος σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο επεισόδιο: επιδημιολογική μελέτη GREECS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιατροφικές συνήθειες, υπέρταση και δεκαετής καρδιαγγειακόας κίνδυνος σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο επεισόδιο: επιδημιολογική μελέτη GREECS

Παπαταξιάρχης, Ευάγγελος

Εισαγωγή: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των επιδράσεων της υπέρτασης και των διατροφικών συνηθειών στο δεκαετή κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου (θανατηφόρου ή μη) σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ). Μεθοδολογία: Κατά τα έτη 2003-2004 συλλέχθηκαν δεδομένα από 2.172 διαδοχικούς ασθενείς (98% συμμετοχή – 76% άνδρες) με διαγνωσμένο ΟΣΣ, οι οποίοι εισήχθησαν σε κλινικές έξι γενικών νοσοκομείων της Ελλάδας. Για όλους τους συμμετέχοντες στη μελέτη ελήφθησαν κλινικές πληροφορίες (ιατρικό ιστορικό, κλινικές εξετάσεις, ανθρωπομετρικά δεδομένα) και στοιχεία που αφορούσαν στον τρόπο ζωής (κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία, διατροφική αξιολόγηση, κάπνισμα, σωματική δραστηριότητα, ψυχολογική αξιολόγηση). Ο δεκαετής επανέλεγχος (2004-2014) των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε με διαπροσωπική συνέντευξη και περιελάμβανε λήψη ιατρικού ιστορικού, ατομικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών που αφορούν στον τρόπο ζωής. Μελετήθηκαν η συχνότητα επανεμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου (θανατηφόρο ή μη σύμβαμα) και η καρδιαγγειακή θνητότητα, στη δεκαετία. Η προσκόλληση στη Μεσογειακή διατροφή αποτιμήθηκε με το MedDietScore (εύρος 0-55). Αποτελέσματα: Κατά τον δεκαετή επανέλεγχο συγκεντρώθηκαν στοιχεία για το 88% των ασθενών (1.918 άτομα).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Στεφανιαία νόσος
διατροφικά πρότυπα
Μεσογειακή διατροφή
αρτηριακή υπέρταση
οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.