Οικονομική διαχείριση στην εκπαίδευση: η περίπτωση των σχολικών μονάδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οικονομική διαχείριση στην εκπαίδευση: η περίπτωση των σχολικών μονάδων

Ζάχου, Μαρία

Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι η εμπειρική ανάλυση της οικονομικής διαχείρισης στην εκπαίδευση, η περίπτωση των σχολικών μονάδων. Στη παρούσα θεωρητική μελέτη αναλύεται ο ρόλος των οργάνων λαϊκής συμμετοχής. Πιο συγκεκριμένα τα όργανα λαϊκής συμμετοχής, όπου συγκαταλέγεται και η σχολική επιτροπή, έχουν κάποιες αρμοδιότητες. Έτσι λοιπόν, εκτός από το ρόλο τους που τονίζεται για το κάθε μέλος, επισημαίνεται κατά πόσο είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις. Άμεσο επακόλουθο είναι να αναλυθούν τα μέλη που διέπουν τα όργανα της λαϊκής συμμετοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στη σχολική επιτροπή.Η οικονομική διαχείριση στην εκπαίδευση, στην περίπτωση των σχολικών μονάδων, είναι έργο της Σχολικής Επιτροπής. Κάθε σχολική μονάδα έχει ορισμένες οικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες καλύπτονται με πιστώσεις που δίνονται ώστε να αντιμετωπισθούν τα εκάστοτε προβλήματα. Αυτές οι πιστώσεις γνωστές και ως χρηματοδοτήσεις για να εγκριθούν από τις σχολικές επιτροπές της κάθε περιφέρειας, τα μέλη της μετά από σύσκεψη και έχοντας υπόψη τις προβλεπόμενες για κάθε χρόνο χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Παιδείας και τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων αποφασίζουν την έγκριση ή μη.Κατά την πρακτική ανάλυση διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε διευθυντές και δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Καρδίτσας αλλά έγιναν και δύο συνεντεύξεις προκειμένου να υπάρχει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στις σχολικές μονάδες.Η συγκεκριμένη λοιπόν πτυχιακή μελέτη έχει ως σκοπό την εξέταση όλων των παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή οικονομική διαχείριση στην εκπαίδευση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

χρηματοδοτήσεις
διευθυντές
Διάρθρωση της εκπαίδευση
ΥΠΕΠΘ
σχολική επιτροπή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-10-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.