Διαχρονική παρακολούθηση των αλλαγών στην κάλυψη γης για τη νήσο Σαλαμίνα με αξιοποίηση μεθόδων γεωπληροφορικής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Διαχρονική παρακολούθηση των αλλαγών στην κάλυψη γης για τη νήσο Σαλαμίνα με αξιοποίηση μεθόδων γεωπληροφορικής

Μάνθος, Γεώργιος

Βασική επιδίωξη της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι, να αξιοποιηθούν οι τεχνικές και οι μεθοδολογίες της Γεωπληροφορικής με την βοήθεια των Γ.Σ.Π. με στόχο την διαχρονική παρακολούθηση των αλλαγών, στην κάλυψη γης για ορισμένη περιοχή μελέτης στη Νήσο Σαλαμίνα. Οι τεχνικές και η θεωρία πάνω στην οποία βασίζεται η εργασία, πηγάζουν από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς όπως, τα Γ.Σ.Π., η Τηλεπισκόπηση, η Χαρτογραφία, η Φωτογραμμετρία. Οι διαφορετικές μεθοδολογίες και τεχνικές που πηγάζουν από την θεωρία έχουν εφαρμογή, σε διαφορετικά χαρτογραφικά δεδομένα και υποβάθρα για κάθε χρονική περίοδο, όπως ορθοφωτογραφίες, αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες. Οι χρονικές περίοδοι για τις οποίες γίνεται η παρατήρηση κάλυψης γης είναι για τα έτη 1945, 1979, 1998 και 2008. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ορθοφωτογραφίες κλίμακας 1:5.000 για τα έτη 1945 και 1998 και μία αεροφωτογραφία του 1979 και κλίμακας 1:15.000 που καλύπτει ένα τμήμα της περιοχής μελέτης. Τέλος, σχετικά με τα τηλεπισκοπικά δεδομένα αξιοποιήθηκε η εφαρμογή Google Earth.Η σημασία της έρευνας για την περιοχή μελέτης, σχετίζεται γενικότερα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η Ν.Σαλαμίνα και το γεγονός ότι, εντάσσεται στις περιαστικές περιοχές με έντονη πίεση για αστική ανάπτυξη. Η έρευνα για την διαχρονική εξέλιξη στην κάλυψη γης οδήγησε στον εντοπισμό μοτίβων (patterns) αλλαγών για ορισμένες κατηγορίες κάλυψης γης, τα οποία συγκρίθηκαν σε σχέση με κρητήρια της τοπογραφίας του τοπίου (κλίσεις) αλλά και άλλους παράγοντες όπως, η απόσταση από το οδικό δίκτυο ή η απόσταση από την ακτογραμμή. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές αλλαγές και παρουσιάζονται σε χάρτες, διαγράμματα και πίνακες. Τέλος, περιγράφονται τα βασικά συμπεράσματα και παρουσιάζονται ορισμένες προτάσεις για περαιτέρω συνέχιση της έρευνας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-03-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)