Επίδραση των ω3 λιπαρών οξέων στη διαφοροποίηση πρωτογενών καλλιεργειών λιποκυττάρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Επίδραση των ω3 λιπαρών οξέων στη διαφοροποίηση πρωτογενών καλλιεργειών λιποκυττάρων

Καραλιώτα, Σεβαστή

Στα πλαίσια ενός γενικότερου προβληματισμού για την επίδραση γενετικών αλλά και περιβαλλοντικών παραγόντων στην πορεία της διαφοροποίησης προλιποκυττάρων σε λιποκύτταρα, η παρούσα εργασία μελετά την επίδραση του πρόδρομου ω3 λιπαρού οξέος, α-λινολενικό οξύ (ALA) και του σημαντικότερου παραγώγου του, εικοσιδυεξαενοϊκού οξέος (DHA).Για την μελέτη της επίδρασης των ΑLΑ και DHA στην πορεία διαφοροποίησης προλιποκυττάρων σε λιποκύτταρα επιλέχτηκε ως πειραματικό υλικό προλιποκύτταρα που απομονώθηκαν από τον επιδιδυμικό λιπώδη ιστό αρουραίου τύπου Wistar. Ως πρώτος στόχος τέθηκε η διαμόρφωση μεθόδου μελέτης της πορείας της διαφοροποίησης των λιποκυττάρων μέσω της κυτταρομετρίας ροής• δεύτερον, η διερεύνηση του μηχανισμού δράσης των οξέων αυτών και τέλος η μελέτη του μεταβολισμού των ΑLΑ και DHA στα λιποκύτταρα αρουραίου.Από τα αποτελέσματά μας φάνηκε η δοσοεξαρτώμενη επαγωγή της διαφοροποίησης παρουσία του ALA και του DHA. Επίσης, παρατηρήθηκε μια δοσοεξαρτώμενη αύξηση των επιπέδων RNA του PPARγ2 και της αδιπονεκτίνης. Ειδικότερα, η αύξηση της έκφρασης του μεταγραφικού παράγοντα ενισχύει την υπόθεση ότι τα ω3 λιπαρά οξέα είναι αγωνιστές του PPARγ σε λιποκύτταρα αρουραίου και ότι η επίδραση των οξέων αυτών στη διαφοροποίηση γίνεται, εν μέρει, μέσω της σύνδεσής τους με τον PPARγ2 και την ενεργοποίηση αυτού του μεταγραφικού παράγοντα.Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση του ALΑ ή του DHA στην κατανομή των ω3 λιπαρών οξέων των διαφοροποιημένων λιποκυττάρων. Βρέθηκε ότι η παρουσία του ALA ή του DHA, έχει ως αποτέλεσμα την μεταβολή της κατανομής των ω3 λιπαρών οξέων παρέχοντας ενδείξεις για το μεταβολισμό του ALA σε ανώτερα λιπαρά οξέα. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις για τη μετατροπή του DHA σε EPA.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

διαφοροποίηση
Λιποκύτταρα
PPARγ2
ω3 λιπαρά οξέα
παχυσαρκία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-10-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.