Συσχέτιση οστικής πυκνότητας και σύστασης σώματος με τα επίπεδα ινσουλίνης και φερριτίνης σε νεαρούς ενήλικες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Συσχέτιση οστικής πυκνότητας και σύστασης σώματος με τα επίπεδα ινσουλίνης και φερριτίνης σε νεαρούς ενήλικες

Φωτοπούλου, Θεοδώρα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στην παρούσα μελέτη διευρευνήθηκε η σχέση της οστικής πυκνότητας και της σύστασης σώματος με τα επίπεδα ινσουλίνης και φερριτίνης σε δείγμα Ελλήνων φοιτητών. ΣΚΟΠΟΣ. Διαπίστωση πιθανών σχέσεων μεταξύ των επιπέδων ινσουλίνης και φερριτίνης ορού και των δεικτών της οστικής πυκνότητας (BMD, T - score, Z - score) και γενικότερα της σύστασης σώματος νεαρών ενηλίκων ατόμων (ΔΜΣ, WHR, WC, SFR, ποσοστό σωματικού λίπους). ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ. Στην έρευνα συμμετείχαν 41 άτομα (34 γυναίκες και 7 άνδρες) ηλικίας 18-23 ετών. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε χρησιμοποιώντας το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (Version 13,0 for Windows), με χρήση μη παραμετρικής μεθοδολογίας (συντελεστής συσχέτισης του Spearman). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις που βρέθηκαν στη μελέτη αυτή είναι: α) θετική συσχέτιση των επιπέδων ινσουλίνης ορού με τον δείκτη Z - score των ποδιών για το σύνολο του δείγματος (p=0,025), β) αρνητική συσχέτιση των επιπέδων φερριτίνης ορού με τον δείκτη Z - score ολόκληρου του σώματος για το δείγμα των ανδρών (p=0,036), γ) θετική συσχέτιση της ινσουλίνης ορού με το ΔΜΣ για το σύνολο του δείγματος (p=0,048) και το υποσύνολο των γυναικών (p=0,025), δ) θετική συσχέτιση της ινσουλίνης ορού με την περιφέρεια μέσης για το σύνολο του δείγματος (p=0,012) και το υποσύνολο των γυναικών (p=0,025), ε) θετική συσχέτιση της φερριτίνης ορού με τον ΔΜΣ για το συνολικό δείγμα (p=0,019), στ) θετική συσχέτιση της φερριτίνης ορού με την περιφέρεια μέσης για το συνολικό δείγμα (p=0,007) και για το υποσύνολο των ανδρών (p=0,007), ζ) θετική συσχέτιση της φερριτίνης ορού με τον δείκτη SFR για το υποσύνολο των γυναικών (p=0,029). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Προκύπτει ότι α) η ινσουλίνη είναι ένας δυνητικός αναβολικός παράγοντας στα οστά και επιπλέον σχετίζεται θετικά με το λίπος της περιοχής της κοιλιάς, όπως εκφράστηκε με τους δείκτες ΔΜΣ και WC, β) η φερριτίνη σχετίζεται θετικά τόσο με το σπλαχνικό λίπος, όπως εκτιμήθηκε με τον δείκτη WC, όσο και με το υποδόριο λίπος, όπως εκφράστηκε με τον δείκτη SFR.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Σύσταση σώματος
Οστική πυκνότητα
Ferritin
Φερριτίνη
Bone density
Ινσουλίνη
Insulin
Body composition

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.