Επίδραση πρότυπων φαινολικών ενώσεων και εκχυλισμάτων λευκού και κόκκινου κρασιού στα ένζυμα μεταβολισμού του PAF

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Επίδραση πρότυπων φαινολικών ενώσεων και εκχυλισμάτων λευκού και κόκκινου κρασιού στα ένζυμα μεταβολισμού του PAF

Ασημακόπουλος, Δημήτρης

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει την ύπαρξη βιοδραστικών συστατικών στο κρασί με ικανότητα αναστολής της προκαλούμενης από PAF-συσσώρευσης αιμοπεταλίων. Η έλλειψη δεδομένων για την επίδραση εκχυλισμάτων κρασιού στον μεταβολισμό του PAF μας οδήγησε στη διερεύνηση της επίδρασης τους στα εμπλεκόμενα ένζυμα.Χρησιμοποιηθήκαν δυο κρασιά ένα κόκκινο (Cabernet Sauvignon) και ένα λευκού (Ρομπόλα) και πραγματοποιήθηκαν δυο τρόποι εκχύλισης με σκοπό την παραλαβή των λιποειδών (PL) και των διαφορετικών τάξεων φαινολικών ενώσεων (FI, FII, FIII και FIV). Μελετήθηκε η επίδρασή των εκχυλισμάτων, καθώς και της ρεσβερατρόλης και της κερκετίνης, στα βιοσυνθετικά ένζυμα CDP-χολίνη:αλκυλακετυλγλυκερόλη φωσφοχολινοτρανσφεράση (PAF-CPT) και ακετυλο-CoA:λυσο-PAF ακετυλοτρανσφεράση (λυσο-PAF-AT) και στο αποικοδομητικό ένζυμο PAF-ακετυλοϋδρολάση (PAF-AH) α) σε σύστημα ελεύθερο χρησιμοποιώντας ως πηγή των ενζύμων ομογενοποίημα U-937 μονοκυττάρων και β) σε καλλιέργειες U-937 μονοκυττάρων μετά από επώαση για 24h.Τα PL και των δύο κρασιών εμφανίζουν παρόμοια αναστολή της δράσης της λυσο-PAF-AT ενώ αυτά του λευκού είναι καλύτεροι αναστολείς της PAF CPT έναντι αυτών του κόκκινου Η κερκετίνη σε σχέση με την ρεσβερατρόλη είναι ισχυρότερος αναστολέας της λυσο-PAF-AT και ασθενέστερος αναστολέας της PAF-CPT. Τα PL και των δύο κρασιών δεν έδειξαν σημαντική αναστολή στη δράση της PAF-AH. Ανάλογη δράση παρουσίασαν και τα πρότυπα φαινολικά ακόμα και σε μεγάλες ποσότητες. Tα κλάσματα FI, FII, FIII και FIV του κόκκινου είναι καλύτεροι αναστολείς της λυσo-PAF-AT έναντι αυτών του λευκού.Επώαση των κυττάρων τόσο με τις πρότυπες φαινολικές ενώσεις όσο και με τα εκχυλίσματα των δυο κρασιών έδειξε ότι αυτά αποτελούν καλύτερους αναστολείς των ενζύμων βιοσύνθεσης του PAF έναντι του συστήματος ελευθέρου κυττάρων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

λυσο-PAF ακετυλοτρανσφεράση
Κρασί
Φλεγμονή
PAF-ακετυλοϋδρολάση
PAF-φωσφοχολινοτρανσφεράση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-03-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)