Καλλιέργεια της Τριαρχικής Νοημοσύνης μέσω του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας: Απόψεις και Στάσεις των εκπαιδευτικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Καλλιέργεια της Τριαρχικής Νοημοσύνης μέσω του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας: Απόψεις και Στάσεις των εκπαιδευτικών

Κόγιου, Σοφία

Η τριαρχική νοημοσύνη είναι μια νέα θεώρηση για τη νοημοσύνη εκφρασμένη από τον Robert Sternberg. Σύμφωνα με αυτή, η νοημοσύνη αποτελείται από τρεις διαστάσεις, την αναλυτική σκέψη, την δημιουργική σκέψη και την πρακτική σκέψη. Για να επιτευχθεί όμως η επιτυχία του ατόμου στο κοινωνικό- πολιτισμικό του περιβάλλον απαιτείται η χρησιμοποίηση και των τριών αυτών διαστάσεων της νοημοσύνης. Η τριαρχική νοημοσύνη έχει εκπαιδευτική εφαρμογή και προτείνει τεχνικές έτσι ώστε οι μαθητές να καλλιεργήσουν αναλυτικές, δημιουργικές και πρακτικές ικανότητες. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η δειγματοληπτική έρευνα από 19 καθηγητές και διερευνάται η εκπαιδευτική εφαρμογή της τριαρχικής νοημοσύνης μέσα από το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Το δείγμα των καθηγητών χωρίζεται σε δύο ομάδες, η πρώτη αφορά καθηγητές οι οποίοι δεν γνωρίζουν τη διδασκαλία για την καλλιέργεια της τριαρχικής νοημοσύνης, ενώ η δεύτερη αφορά καθηγητές που γνωρίζουν και έχουν εφαρμόσει αυτή τη διδασκαλία. Στη δεύτερη περίπτωση, οι καθηγητές εφάρμοζαν τη διδασκαλία για την καλλιέργεια της τριαρχικής νοημοσύνης αφού πρώτα η ερευνητική ομάδα ετοίμαζε το μάθημα και έδινε κατευθυντήριες οδηγίες στους καθηγητές.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

καλλιέργεια δεξιοτήτων
εκπαιδευτική εφαρμογή
Τριαρχική νοημοσύνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-10-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.