Ο ρόλος της κατανάλωσης βραδινού γεύματος στη διαχείριση βάρους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ο ρόλος της κατανάλωσης βραδινού γεύματος στη διαχείριση βάρους

Μαμαλάκη, Ειρήνη

Εισαγωγή και Σκοπός: Η βιβλιογραφία σχετικά με το πώς το βραδινό γεύμα και η κατανομή της ενέργειας μέσα στην μέρα επηρεάζει την διατήρηση της απώλειας βάρους είναι περιορισμένη. Μέχρι σήμερα, έχει βρεθεί μόνο για την κατανάλωση πρωινού ότι αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό αυτών που επιτυχώς έχουν διατηρήσει την απώλεια βάρους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της κατανομής ενέργειας και μακρο-θρεπτικών συστατικών, της ώρας κατανάλωσης βραδινού και τελευταίου γεύματος και της διατήρησης της απώλειας βάρους.Υλικό και Μέθοδος: Στην μελέτη MedWeight συμμετείχαν 384 ενήλικες εθελοντές ηλικίας 18-65 ετών (232 γυναίκες και 152 άνδρες), οι οποίοι ταξινομήθηκαν είτε στην ομάδα των διατηρούντων είτε στην ομάδα των επανακτησάντων. Οι εθελοντές συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια της μελέτης μέσω του ιστότοπου της ενώ στον καθένα πραγματοποιήθηκαν 2 ανακλήσεις 24ώρου. Το βραδινό και το τελευταίο γεύμα χωρίστηκαν σε 4 κατηγορίες και τα επεισόδια λήψης τροφής χωρίστηκαν σε 12 κατηγορίες με βάση την ώρα κατανάλωσής τους μέσα στην μέρα και σε καθεμία από τις ζώνες αυτές υπολογίστηκε η πρόσληψη ενέργειας και μακρο-θρεπτικών συστατικών.Αποτελέσματα: Από το σύνολο των εθελοντών της μελέτης τα 278 άτομα ανήκουν στην ομάδα των διατηρούντων ενώ τα 106 στην ομάδα των επανακτησάντων. Δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ομάδα των διατηρούντων και των επανακτησάντων αναφορικά με την ώρα κατανάλωσης του βραδινού και την ώρα κατανάλωσης του τελευταίου γεύματος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

διατήρηση απώλειας βάρους.
κατανομή ενέργειας
τελευταίο γεύμα
βραδινό

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-05-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.