Διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»

Στατσή, Στυλιανή

Η σωστή διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) φαίνεται να είναι αναγκαία για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον φαίνεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνικο-ανάπτυξη, τόσο σε εθνικό όσο σε περιφερειακό επίπεδο. Στο πρώτο μέρος της παρούσας πτυχιακής εργασίας αναζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις των αποβλήτων και υφιστάμενους τρόπους διάθεσης και επεξεργασίας και αναλύθηκαν τα βασικά σημεία μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης, στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο βασικός στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας παρουσιάζεται στο δεύτερο μέρος, ο οποίος είναι να παρουσιάσει την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα (στάσεις και απόψεις των καταναλωτών) και να αναδείξει περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης. Η επίτευξη του στόχου αυτού γίνεται με την παρουσίαση της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου σε δείγμα 304 ατόμων. Γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας με περιγραφική στατιστική και ακολούθως παρουσιάζονται κατανομές μεταξύ των ερωτήσεων και απαντήσεων – αποτελεσμάτων εξάγοντας σημαντικά δεδομένα σχετικά με τις στάσεις και τις απόψεις των καταναλωτών για το θέμα των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

απόβλητα
ΑΗΗΕ
διαχείριση
έρευνα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-02-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)