Επίδραση της σταφίδας στη μη-αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Επίδραση της σταφίδας στη μη-αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD)

Στουπάκη, Μαρία

Η μη-αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) αποτελεί μια σημαντική αιτία νοσηρότητας του ήπατος στο δυτικό κόσμο. Συχνά συνδέεται με την παρουσία αντίστασης στην ινσουλίνη, οξειδωτικού stress και θεωρείται ηπατική έκφραση του Μεταβολικού Συνδρόμου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η NAFLD μπορεί να εξελιχθεί σε κίρρωση και ηπατική ανεπάρκεια. Επομένως, είναι σημαντική η λήψη μέτρων για την πρόληψη αλλά και την αναστολή της εξέλιξης της σε προχωρημένα και μη αναστρέψιμα στάδια. Ωστόσο, δεν υπάρχει καθιερωμένη και αποτελεσματική θεραπεία για τη NAFLD. Οι θεραπευτικές στρατηγικές συνήθως κατευθύνονται προς τη βελτίωση της ινσουλινοαντίστασης, μείωση του οξειδωτικού stress, τη ρύθμιση του σωματικού βάρους και των άλλων παραγόντων κινδύνου για τη νόσο. Από την άλλη, η Κορινθιακή σταφίδα έχει αναδειχθεί σε ένα τρόφιμο υψηλής διατροφικής αξίας με πλήθος θρεπτικών συστατικών και ισχυρή αντιοξειδωτική δράση χάρη στα φυτοχημικά της συστατικά.Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της εξάμηνης καθημερινής κατανάλωσης Κορινθιακής Σταφίδας (ΚΣ) σε ασθενείς με μη-αλκοολική νόσο του ήπατος (NAFLD).Οι 56 ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, την Ομάδα Παρέμβασης (ΟΠ) (Ν=28) και την Ομάδα Ελέγχου (ΟΕ) (Ν=28). Η παρέμβαση περιελάμβανε την κατανάλωση 36 γρ. ΚΣ, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 2 ισοδύναμα φρούτου για χρονική διάρκεια 6 μηνών. Σε όλους τους συμμετέχοντες στη μελέτη μετρήθηκαν οι ανθρωπομετρικές παράμετροι (Σωματικό Βάρος, Λιπομέτρηση, Αρτηριακή Πίεση, Περιφέρειες Μέσης και Ισχίων), οι εργαστηριακές εξετάσεις (λιπιδαιμικό και ηπατικό προφίλ, γλυκόζη νηστείας, HbA1c, ινσουλίνη και δείκτες φλεγμονής), υπολογίστηκε το NAFLD Fibrosis Score και MedDietScore στην αρχή και στο τέλος της εξάμηνης παρέμβασης. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε απεικονιστικός έλεγχος, που περιελάμβανε την υπερηχογραφική εξέταση του ήπατος, αλλά και την ελαστογραφία στην αρχή και στο τέλος της μελέτης.Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, κάθε ομάδα μείωσε σημαντικά το ΣΒ μετά την εξάμηνη παρέμβαση (-2,66 kg, p=0,001 για την ΟΕ και -1,98 kg, p<0,001 για την ΟΠ), αλλά χωρίς σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (p=0,408). Αντίθετα, στους εργαστηριακούς δείκτες, η προσθήκη της ΚΣ οδήγησε σε σημαντική μείωση της γλυκόζης νηστείας στην ΟΠ σε σχέση με την ΟΕ (-6,5 mg/dL vs -0,5 mg/dL, p=0,014) στο τέλος του εξαμήνου. Παρά την έλλειψη στατιστικής σημαντικότητας στους υπόλοιπους δείκτες, υπήρχε σαφής τάση μεγαλύτερης μείωσης της HbA1c στην ΟΠ έναντι της ΟΕ (-0,21% vs -0,12 %, p=0,148), καθώς3και της ΑLP (-3,1 U/L vs +2,3 U/L, p=0,096). Όταν μάλιστα η ΚΣ ενταχθεί σε μια ισορροπημένη διατροφή με στόχο την απώλεια ΣΒ, εμφανίζονται επιπρόσθετα οφέλη που αφορούν, όχι μόνο στο μεταβολισμό της γλυκόζης, αλλά και στα λιπίδια και σε κλινικό - εργαστηριακούς δείκτες.Συμπερασματικά, η Κορινθιακή Σταφίδα ως ένα υγιεινό σνακ, μπορεί να ενσωματωθεί με ασφάλεια σε μια ισορροπημένη διατροφή ως μια νέα προσέγγιση στη διατροφική διαχείριση της ΝΑFLD και με επιπρόσθετα οφέλη, αν συνδυαστεί και με απώλεια σωματικού βάρους.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-02-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)